Skip to Content

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SCHWARZKOPF PROFESSIONAL SIERPIEŃ 2021

1.  Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, w tym osób korzystających z platformy eAcademy. Niniejsze Oświadczenie zawiera informacje na temat kategorii danych osobowych gromadzonych przez firmę Henkel oraz sposobach ich wykorzystywania. Mogą Państwo  również dowiedzieć się z tego dokumentu, jak korzystać ze swoich praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Wszelkie zmiany w tym Oświadczeniu będą publikowane na tej stronie. W każdej chwili mogą Państwo dowiedzieć się jaki jest zakres danych zbieranych przez firmę Henkel i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsze Oświadczenie nie dotyczy stron internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez hiperłącza znajdujące się na stronach internetowych firmy Henkel.

2.  Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa administratora danych osobowych: Henkel Polska sp. z o.o.

Siedziba i dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, adres email: dpo.pl@henkel.com

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępnienia użytkownikom niniejszej strony internetowej oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązku prawnego lub upoważnienia, lub jeżeli dany użytkownik wyraził na to zgodę. Henkel przechowuje i przetwarza te dane w szczególności w następujących celach:

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę, Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje pewne dane. Może to obejmować: adres IP lub identyfikator urządzenia powiązany z urządzeniem użytkownika (np. komputer, smartfon) służący do przesyłania żądanych treści (np. w szczególności treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach, a także plików do pobrania itp.); aktywność użytkownika związaną ze stroną internetową; typ urządzenia użytkownika; typ używanej przeglądarki; oraz datę i godzinę wizyty.

Henkel będzie przechowywać te informacje przez okres do 7 dni w celu wykrywania i identyfikacji nadużyć, poprawy wyglądu, funkcji i funkcjonalności strony oraz w ogólnych celach administracyjnych.

Henkel bez zbędnej zwłoki usunie lub zanonimizuje dane związane z korzystaniem ze strony internetowej, w tym adresy IP, jeżeli nie będą one już potrzebne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w związku z korzystaniem z platformy eAcademy odbywa się w oparciu o następujące przesłanki:

(1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eAcademy – na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

(2) Henkel ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych polegający na zapewnieniu i poprawie funkcjonalności i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników, a także polegający na marketingu własnych produktów i usług, w tym z wykorzystaniem profilowania, wobec osób rejestrujących się w ramach platformy eAcademy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o którym mowa powyżej, w związku z wyrażonymi przez użytkownika zgodami marketingowymi;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do celów analitycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na analizie ruchu użytkowników platformy eAcademy (o ile zostanie wyrażona zgoda na pliki cookies), w celu doskonalenia usług świadczonych przy pomocy platformy eAcademy;

(4) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na ewentualnym dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych, inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie.

Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników platformy eAcademy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny dla możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe użytkowników związane z otrzymywaniem informacji handlowo-marketingowych będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Podanie danych w celu rejestracji na platformie eAcademy jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości założenia konta przez Użytkownika oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.  Dalsze przetwarzanie danych osobowych

(1) Webinary

W ramach  platformy eAcademy mają Państwo możliwość uczestniczenia w naszych seminariach internetowych. Podane przez Państwa informacje wykorzystujemy do przeprowadzenia webinarium.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną oraz dodatkowo opiera się o prawnie uzasadnionym interesie firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do przeprowadzenia webinarium.

(2) Ankiety

W ramach  platformy eAcademy mają Państwo możliwość  podania nam swoich danych kontaktowych, np. adresu e-mail, uczestnicząc w ankiecie. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia ankiety.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu realizacji ankiety.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadniony  interesu Firmy Henkel polegający na  możliwości przeprowadzenia ankiety i analizy jej wyników.

(3) Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub platformy eAcademy

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na kontaktowanie się z Państwem przez Henkla w sprawie ofert, produktów i usług Henkel Beauty Care za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub komunikatów przekazywanych w ramach platformy eAcademy.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych określonymi kanałami ze skutkiem na przyszłość, poprzez:

• kliknięcie odpowiedniego hiperłącza podanego w każdej wiadomości e-mailu lub

• poprzez zmianę ustawień na swoim koncie na platformie eAcademy.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

4.  Prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili możecie Państwo dochodzić prawa do dostępu do swoich danych oraz prawa do uzyskania kopii danych.

Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw:

• prawo do sprostowania;

• prawo do usunięcia danych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

• prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, w przypadku czynności przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkel posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, w tym profilowania  w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

5.  Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych

W powyższych przypadkach, a także w przypadku innych pytań lub życzeń dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo.pl@henkel.com lub przesłanie listu na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

6.  Pliki cookie, piksele, fingerprinting i podobne technologie

(1) Pliki cookie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę .

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości.

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki.

(2) Platforma danych klienta Adobe

Nasza platforma danych klienta ma na celu zapewnienie ogólnego widoku danych klienta we wszystkich naszych cyfrowych punktach kontaktowych, biorąc pod uwagę kilka źródeł danych (w tym te poniżej). W tym celu platforma danych klienta gromadzi i przetwarza dane, które są pobierane za pomocą różnych wywołań API.  Zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą, następuje dalsza analiza, segmentacja i personalizacja w celu zapewnienia bezproblemowego doświadczenia użytkownika we wszystkich profesjonalnych punktach kontaktowych.

(3) Adobe Captivate Prime

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, ta witryna internetowa korzysta z Adobe Captivate Prime, systemu zarządzania nauczaniem dostarczanego przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe").  W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowane są pliki cookie, aby zapewnić bezproblemowe logowanie i korzystanie z treści.  Odpowiednie dwa pliki cookie, a mianowicie APRIMEID i primec, umożliwiają zapamiętanie użytkownika na określonym urządzeniu oraz wznowienie szkoleń od miejsca, w którym zostały przerwane, a także inne korzyści związane z doświadczeniem.  Captivate Prime wymaga tych dwóch plików cookie do autoryzacji i uwierzytelniania każdego wywołania API, aby zapewnić odpowiedni dostęp do danych i bezproblemowe uczenie się.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli zgadzają się Państwo na używanie plików cookie w ogóle, ale nie czują się Państwo komfortowo z używaniem plików cookie Adobe Captive Prime, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i wyłączyć zbieranie i wykorzystanie danych przez Adobe Captive Prime (pliki cookie i adres IP).

(4) Google Ads

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

(5) Google Analytics

Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google").  (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo).

Henkel będzie wykorzystywał zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam.

Google (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie egzekwować swoich praw w odniesieniu do tych danych.

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP).

(6) Google Optimize 360

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy na naszej stronie internetowej narzędzia "Google Optimize 360" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam w poprawieniu komfortu użytkowania w zależności od sposobu zachowania się naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics, dlatego w tym zakresie obowiązuje to, co zostało powiedziane o Google Analytics.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie" lub zainstalowanie wtyczki opt-out dla Google Analytics (patrz wyżej).

(7) Google Analytics dla Firebase

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, nasze aplikacje mobilne korzystają z Google Analytics for Firebase, dostarczanego przez Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irlandia) w celu oceny interakcji użytkowników w obrębie danej aplikacji.  Może to obejmować aktualizacje aplikacji, dezinstalacje, jak również częstotliwość użytkowania. Zbierane informacje mogą się różnić w zależności od urządzenia i środowiska.  Ogólnie rzecz biorąc, usługa ta pomaga zapewnić analitykę i atrybucję.

W tym celu wykorzystywany jest identyfikator użytkownika, który może zostać zmieniony przez system operacyjny urządzenia mobilnego, a mianowicie identyfikatory reklamowe "AdID" dla systemu Android i "IDFA" dla systemu Apple.  Mają one na celu śledzenie aktywności w celach reklamowych, jak również w celu obsługi i ukierunkowania.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google Analytics Firebase można znaleźć pod adresem: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase Crashlytics jest dalej używany do identyfikowania awarii w ramach projektu, wysyłania alarmujących e-maili do członków projektu, jak również wspierania klientów w usuwaniu takich błędów. Crashlytics jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics dla Firebase, dlatego powyższe stwierdzenia dotyczące Google Analytics dla Firebase mają zastosowanie również w tym zakresie.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w „Ustawieniach prywatności" aplikacji. Spersonalizowane reklamy można dostosować w ustawieniach konta w sklepie z aplikacjami, odpowiednio dla systemów Android i iOS.

(8) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, nasze aplikacje mobilne zbierają i przechowują dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za pomocą technologii Webtrekk. Dane te są przechowywane i dalej przetwarzane na podstawie anonimowych lub pseudonimicznych profili użytkowników (w zależności od danej technologii i zaangażowanej usługi).  Te profile użytkowników są zapisywane w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, jak opisano powyżej. Oprócz danych zbieranych podczas dostępu do aplikacji (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące aplikacji, z której Państwo korzystają, aby nas odwiedzić, aplikacji, które Państwo odwiedzają podczas pobytu u nas oraz, jeśli dotyczy, wszelkich wyszukiwanych haseł, których Państwo użyli, aby znaleźć naszą aplikację.

Bez wyraźnej zgody naszych użytkowników, dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego i nie są łączone z żadnymi innymi danymi osobowymi danego użytkownika.

O ile dane te należy uznać za dane osobowe, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają to tym, że (1) Henkel ma uzasadniony interes w tym, aby aplikacja była dostosowana do potrzeb użytkownika; lub (2) dane są wykorzystywane w formie pseudonimowej do celów marketingowych i optymalizacyjnych, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec takiego wykorzystania.

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego dostawcy:https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" lub poprzez ten link: https://mapp.com/opt-out-mapp/  i zainstalowanie wtyczki opt-out dla Mapps).

(9) Monitorowanie rzeczywistych użytkowników Dynatrace

Używamy Dynatrace, aby uzyskać wgląd w wydajność naszej aplikacji internetowej i zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy się po niej poruszają.  Dynatrace przechwytuje dane takie jak czasy W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne.  Dane te pomagają nam stale poprawiać wydajność naszej oferty oraz identyfikować i rozwiązywać problemy funkcjonalne. W celu prawidłowego i skutecznego działania Dynatrace wymaga użycia zestawu plików cookie. Włączyliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Dynatrace będzie truncate/anonimizować ostatni oktet adresu IP.  Można włączyć wbudowaną w przeglądarkę funkcję do-not-track, aby upewnić się, że nie są przechwytywane żadne dane osobowe.  Pliki cookie Dynatrace Używamy Dynatrace RUM, aby uzyskać wgląd w wydajność naszej aplikacji internetowej i zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy się po niej poruszają.  Dynatrace przechwytuje dane takie jak czasy W3C, kliknięte przyciski i łącza, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne.  Pomaga nam to stale poprawiać wydajność naszej oferty oraz identyfikować i rozwiązywać problemy funkcjonalne. Następujące pliki cookie są ustawiane przez Dynatrace:

• dtCookie - ten plik cookie śledzi wizytę w ramach wielu żądań

• dtLatC - ten plik cookie mierzy opóźnienia serwera w celu monitorowania wydajności

• dtPC - ten plik cookie jest wymagany do identyfikacji właściwych punktów końcowych dla transmisji beaconów; zawiera identyfikator sesji dla korelacji.

• dtSa - ten plik cookie przechowuje dane pośrednie dla akcji rozprzestrzeniających się po stronie

• rxVisitor - ten plik cookie zawiera identyfikator odwiedzającego w celu skorelowania sesji

• rxvt - ten plik cookie zawiera znaczniki czasu trwania sesji

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego dostawcy:https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem:
Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie” lub zanonimizować dane osobowe, albo włączyć wbudowaną w przeglądarkę funkcję do-not-track, aby zapewnić, że żadne dane osobowe nie zostaną przechwycone.

(10) Squarelovin

Ta strona oferuje funkcję wyświetlania treści dostarczonych przez użytkowników mediów społecznościowych po uzyskaniu ich zgody. Treści, które widzą Państwo w ramach tego narzędzia, są oparte na funkcjonalnych plikach cookie (np. język, ostatnio załadowany strumień i ostatnio oglądany strumień) i służą Państwa wygodzie. Ponadto, wykorzystujemy te dane do celów analitycznych i statystycznych.  Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://squarelovin.com/privacy 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie w ogóle, ale czują się Państwo niekomfortowo z powodu korzystania z plików cookie Squarelovin, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@squarelovin.com, by je wyłączyć.

(11) Google Campaign Manager 360 (dawny DoubleClick)

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać użytkownikowi odpowiednie reklamy.  W tym celu Google instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach.  Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej.  W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów.

Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych­­­­__­­­ z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Google może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale czują się Państwo niekomfortowo ze względu na stosowanie plików cookie kampanii Google, mogą Państwo skorzystać z linka (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en), aby wyłączyć usługę Campaign Manager firmy Google.

(12) Piksel Facebooka

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) oraz Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego.

Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

(13) Piksel Pinterest

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, strona internetowa korzysta z technologii śledzenia konwersji sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) w celu wyświetlania odpowiednich reklam i ofert na Pinterest osobom odwiedzającym tę stronę internetową, które już zainteresowały się naszą stroną internetową i treściami/ofertami lub które posiadają określone cechy (np. zainteresowania pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych) i są członkami Pinterest. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowany jest tak zwany piksel śledzenia konwersji z Pinterest. Piksel ten generuje plik cookie, który przechowuje Państwa adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, odwiedziny i działania wykonywane przez Państwa na naszych stronach internetowych, a także datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji można znaleźć w "Załączniku A: Uzupełnienie dotyczące udostępniania danych przez Pinterest" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Za pomocą pliku cookie Pinterest, Pinterest może określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "reklamy Pinterest"). Jeśli na przykład wykazali Państwo zainteresowanie naszymi produktami na naszej stronie internetowej, może Państwu zostać wyświetlona reklama naszych produktów na Pinterest. Za pomocą pliku cookie Pinterest możemy również śledzić skuteczność reklam na Pinterest w celach statystycznych i badania rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Pinterest (tzw. "konwersja").

Pinterest może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. za pośrednictwem Państwa konta na Pinterest). Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Pinterest, Pinterest może przypisać zebrane informacje do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani w serwisie Pinterest lub nie zostaliście zalogowani, może on poznać i przetwarzać Państwa adres IP oraz inne cechy identyfikujące.

Pinterest przetwarza dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu Państwa danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony i mogą Państwo nie być w stanie wykonywać swoich praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Pinterest.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Pinterest można znaleźć pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Pinterest, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

(14) Media społecznościowe

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

• Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

• Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.  

• YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation.

• Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram 

• LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.

Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

• Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

• Polityka ochrony danych osobowych/prywatności wydana przez Twittera: https://twitter.com/en/privacy

• Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy 

• Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

• Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.

(15) Adobe Analytics

O ile wyrazili Państwo zgodę, ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) (Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę żądania serwera w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Adobe (jako administrator danych) może wykorzystywać dane Użytkownika do dowolnych własnych celów, jak profilowanie i łączenie danych Użytkownika z innymi danymi zgromadzonymi na jego temat (np. za pośrednictwem Konta Adobe).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez nią na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego przekazywania danych z państw trzecich odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule umowne, Art. 46 GDPR, w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności (Art. 45 GDPR).

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest zbierany przez Adobe. Ta anonimizacja jest wykonywana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Na potrzeby analizy statystycznej dostępna będzie jedynie przybliżona lokalizacja. Po geo-lookup, wszędzie w Analytics adresy IP są obfuskowane - zastąpione przez :: X.X.X.X.

Zezwalając na stosowanie plików cookies na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Adobe.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe znajdziesz tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej w "Cookies" przy "Ustawieniach plików cookies". Jeśli ogólnie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale jednak czujesz dyskomfort z powodu korzystania z plików cookie Adobe Analytics, możesz skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.

(16) Commerce Connector

Na naszej stronie internetowej używamy przycisku "Kup Teraz". Buy-Now-Button jest dostarczany i kontrolowany przez Commerce Connector. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i przetwarzania danych można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/.