Skip to Content

INFORMACJA DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W USA

Niniejsze strony internetowe zawierają informacje i dokumenty, które służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią one oferty ani zaproszenia do subskrypcji, zakupu, nabycia lub posiadania jakichkolwiek instrumentów finansowych - w szczególności papierów wartościowych. Te informacje i dokumenty nie są skierowane i nie mogą być rozpowszechniane wśród osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dotyczy osób zamieszkujących w USA

Informacje na temat Korporacji Henkel oraz jej produktów i usług w Stanach Zjednoczonych znajdują się na stronie www.henkelna.com.