Skip to Content

METRYCZKA

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, PL

NIP 5252624369

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666

Kapitał zakładowy 1 661 694 000 PLN