Skip to Content

DATASKYDDSPOLICY SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ECOSYSTEM Augusti 2021

1. Allmänt

Henkel AG & Co. KGaA[AD1] , nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos var och en som besöker vår webbplats Vi vill nu informera dig om vilken typ av uppgifter Henkel samlar in och hur dessa används. Du får också veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Eventuella ändringar i detta dataskyddsmeddelande publiceras på denna sida. Det gör att du kan informera dig när som helst om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Detta dataskyddsmeddelande gäller inte webbplatser som kan nås via hyperlänkar på Henkels webbplatser.

2.Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Namn på ansvarig enhet: Henkel AG & Co. KGaA[AD2]

Adress till ansvarig enhet: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland

Henkel använder personuppgifter först och främst för att tillhandahålla denna webbplats för användarna och för att säkerställa att webbplatsen fungerar och är säker. Ytterligare bearbetning av uppgifterna sker endast på basis av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare gett sitt samtycke till Henkel.

Henkel lagrar och behandlar uppgifter specifikt för följande ändamål:

När användare besöker webbplatsen samlar Henkel automatiskt in och lagrar vissa uppgifter. Detta inbegriper: IP-adress eller enhets-ID som tilldelats de enheter vi behöver för att överföra det begärda innehållet (t.ex. innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler för nedladdning osv.), användares aktiviteter på webbplatsen, typ av enhet och webbläsare som används samt datum och tid för användning.

Henkel lagrar informationen i högst sju dagar för att identifiera och beivra missbruk.

Henkel använder informationen även för att förbättra tjänstens utseende, egenskaper och funktion samt för allmän administration.

Bortsett från detta raderar eller anonymiserar Henkel alla uppgifter om användning, inklusive IP-adresser, utan oskäligt dröjsmål så snart de inte längre behövs för ovannämnda ändamål.

Behandlingen och användningen av uppgifterna baseras på lagbestämmelser som tillåter åtgärderna på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla webbplatsen, eller att (2) Henkel har ett övergripande berättigat intresse att säkerställa och förbättra webbplatsens drift och funktion och att den är anpassad till användarnas behov.

Mottagare av de insamlade uppgifterna kan inkludera medlemmar av ansvariga interna avdelningar, andra dotterbolag till Henkel, externa tjänsteleverantörer (t.ex. för hosting och content management, marknadsföringsbyråer, andra tredjepartsleverantörer om det är nödvändigt för de tjänster de tillhandahåller), myndigheter i utövandet av sina respektive plikter och befogenheter, till exempel i händelse av en officiell begäran från deras sida, eller om det är nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara Henkels rättigheter, och nuvarande eller framtida förvärvare av Henkelföretag i händelse av en affärstransaktion, såsom en försäljning, fusion eller förvärv.

3.Ytterligare behandling av personuppgifter

a) Kontaktformulär

Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär. Vi använder dina uppgifter i syfte att besvara din begäran.

Behandlingen och användningen av uppgifterna baseras på lagbestämmelser som tillåter åtgärderna på grund av att behandlingen är nödvändig för att genomföra din förfrågan.

Om du inte har gett samtycke till att vi sparar dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för vår kundhantering sparar vi uppgifterna så länge som det behövs för att uppfylla ovannämnda syfte eller så länge som krävs enligt lagstadgad skyldighet om att spara uppgifterna.

b) Tävlingar

Du kan ha angett dina kontaktuppgifter och din adress när du har deltagit i en tävling som vi då och då erbjuder på vår webbplats. Vi använer dåa dina uppgifter för att genomföra tävlingen.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till någon tredje part såvida det inte gäller distribution av priser eller för att genomföra tävlingen.

Behandlingen och användningen av uppgifterna baseras på lagbestämmelser som tillåter åtgärderna på grund av att  behandlingen är nödvändig för att genomföra tävlingen.

Om du inte har gett samtycke till att vi sparar dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för vår kundhantering sparar vi uppgifterna så länge som det behövs för att uppfylla ovannämnda syfte eller så länge som krävs enligt lagstadgad skyldighet om att spara uppgifterna.

c) Webbinarium

Du kan ha angett dina kontaktuppgifter, t.ex. din e-postadress, när du deltar i ett webbinarium. Vi använder dina uppgifter för att genomföra webbinariet.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna genomföra webbinariet.

Behandlingen och användningen av dina uppgifter baseras på lagstadgade bestämmelser som motiverar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för att leverera webbinariet till dig.

Om du inte har gett samtycke till att vi sparar dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för vår kundhantering sparar vi uppgifterna så länge som det behövs för att uppfylla ovannämnda syfte eller så länge som krävs enligt lagstadgad skyldighet om att spara uppgifterna.

d) Undersökningar

Du kan ha angett dina kontaktuppgifter, t.ex. din e-postadress, när du deltar i en undersökning. Vi kommer att använda dina uppgifter för att genomföra undersökningen.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna genomföra webbinariet.

Behandlingen och användningen av uppgifterna baseras på lagbestämmelser som tillåter åtgärderna på grund av att  behandlingen är nödvändig för att genomföra webbinariet.

Om du inte har gett samtycke till att vi sparar dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för vår kundhantering sparar vi uppgifterna så länge som det behövs för att uppfylla ovannämnda syfte eller så länge som krävs enligt lagstadgad skyldighet om att spara uppgifterna.

4.Samtycke/Återkallande av samtycke

a) Customer Relationship Management/Onlineplattformar

Du kan ha gett ditt samtycke till att Henkel behandlar

§  dina kontaktuppgifter som du kan ha lämnat till Henkel,

§  innehållet och omständigheterna i din elektroniska kommunikation med Henkel, såsom kontaktformulär eller e-post,

§  din användning av Henkels webbplatser,

§  uppgifter om ditt deltagande i Henkels onlineutbildningar,

§  aktiviteter på Henkels sociala medier (i bloggar, Facebook-sidor osv.),

§  din användarprofil och deras respektive information, som du tillhandahåller när du registrerar dig för Henkels tjänster (t.ex. Schwarzkopf Professional Services etc.),

§  din användning av Henkel Apps (t.ex. House of Color),

§  din användning av Henkels nyhetsbrev och e-postreklam,

§  din användning av smarta enheter (såsom SalonLab Smart Analyzer),

§  dina recensioner publicerade på externa webbplatser och plattformar, tillgängliga för Henkel-konton,

§  din användning av Henkels onlinebutiker inklusive din inköpshistorik,

§  dina betalningsuppgifter,

§  ditt engagemang i Henkels onlinereklaminom ramen för Henkels Customer Relation Management/online-plattformari syfte att

§  annonsera (via post, i webbläsare, i en app och enligt vad som anges nedan om du ger ett ytterligare samtycke),

§  ge teknisk rådgivning såsom användning av produkter eller tekniker,

§  marknadsinformation,

§  tillhandahålla onlinetjänster som eLearning, webbinarier,

§  kommunikation i förhållande till event,

§  genomföra undersökningar,

§  personalisering av onlinetjänster som inloggning av områden på webbplatser, onlinebutiker ochföreslå personliga erbjudanden till dig.

För att uppnå detta syfte kan Henkel

§  kombinera ovanstående uppgifter med andra uppgifter som Henkel lagligen kan ha samlat in om dig, till exempel genom utlottningar eller andra aktiviteter på webbplatsen, och

§  analysera data för att fastställa relevanta reklamåtgärder.

Under denna analys använder Henkel en automatiserad metod som hjälper till att skräddarsy tjänster och erbjudanden till individuella kundprofiler. Kontakter kategoriseras efter sina online- och offline-aktiviteter. Baserat på vilken kategori de tillhör och var de befinner sig, tilldelas kontakterna säljare och får olika information om våra produkter och tjänster samt reklammaterial.

Vi lagrar uppgifterna endast så länge som samtycket är giltigt eller så länge som krävs i händelse av lagstadgade krav på lagring.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden, till exempel genom att klicka på respektive hyperlänk i bekräftelsemejlet eller genom att ändra inställningarna i ditt konto. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan det återkallades.

b) Elektronisk e-postreklam

Du kan vidare ha förklarat ditt samtycke till att Henkel kan kontakta dig angående erbjudanden, produkter och tjänster från Henkels Beauty Care-sortiment via e-post (e-post, sms, mms, chattmeddelanden) och/eller telefon.

Om du prenumererar på Schwarzkopf Professionals nyhetsbrev och e-postreklam kommer vi att anpassa innehållet i nyhetsbrevet genom att analysera följande personuppgifter för att kunna ge dig den information som är mest relevant för dig:

§  Från Henkels webbplatser:

» Användningsdata (frekvens, tid, intressen, interaktion med kontaktformulär, kampanjer och utlottningar, besök på specifika underdomäner);

» Din användarprofil och deras respektive information (t.ex. profilbild, inloggningsinformation) som du tillhandahåller när du registrerar dig för Henkels tjänster (t.ex. Schwarzkopf Professional Services);

» Intressen från dig på vår utbildningsplattform (t.ex. frisyrer, kändisar, seminarier, produkter, utbildningshistorik – kurser som har påbörjats, avslutats, professionella kunskaper)

» Spårning av data från cookies, pixlar, fingeravtryck, webb-SDK:er och liknande tekniker;

§  Från SKP Online Shops:

» Inköp (t.ex. historiska transaktionsdata, eShop-transaktioner)

» Dina intressen (t.ex. frisyrer, kändisar, seminarier, produkter);

» Spårning av data från cookies, pixlar, fingeravtryck och liknande tekniker;

» Betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer, utgångsdatum, transaktionshistorik/betalningsavdrag, kreditkortstyp).

§  Från Schwarzkopf Professional Apps:

» Utbildning (t.ex. bokade och slutförda sessioner);

» Information om mobil enhet (enhets-ID, batteri, operativsystem, typ av enhet);

» Spårningsinformation;

» Inloggningsinformation.

§  Från interaktion med dig (t.ex. via kundservice):

» Allmänt (t.ex. namn, identifieringsdatum, registrering);

» Kontakt (t.ex. e-post, telefonnummer, postadress);

» Relation (t.ex. kundstatus, kontakt med kundservice);

» Produktutvärderingar.

§  Från SalonLab Analyzer:

» Inloggningsinformation;

» Datum och tid för användning;

» Data som samlats in om hårstrukturen och ett värde som anger vilken hårfärg som använts.

§  Från externa granskningsplattformar:

» Recensioner som du har utfärdat och gjort tillgängliga för Schwarzkopf Professionals och Henkels konton.

§  Från sociala medier-plattformar:

» Onlinerykte (t.ex. följare i sociala medier, engagemang i sociala medier, kommentarer, omdömen och recensioner)

§  Ditt engagemang i onlinereklam för Schwarzkopf Professional och andra Henkel-produkter (t.ex. annonsintryck och klick)

Vi kommer att använda dina uppgifter i enlighet med vad som anges ovan i avsnitt 4.a) i denna dataskyddspolicy för att förse dig med respektive reklamåtgärder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden, till exempel genom att klicka på respektive hyperlänk i bekräftelsemejlet eller genom att ändra inställningarna i ditt konto. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan det återkallades.

5.Cookies, pixlar, fingeravtryck och liknande teknik

Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker. Cookies är små dataenheter som av din webbläsare tillfälligt lagras på din dators hårddisk och som är nödvändiga för att använda vår webbplats. En cookie innehåller ofta en unik identifierare som är ett slumpmässigt genererat nummer och lagras på din dator. Vissa cookiefiler upphör att gälla när du avslutar den aktuella webbplatssessionen, medan andra lagras på datorn under längre tid. Tekniskt nödvändiga cookies används automatiskt. Andra cookies (eller liknande teknik) tillämpas endast efter ditt samtycke.

Det finns olika typer av cookies. Förstapartscookies kommer från den webbplats du besöker och kan endast läsas av den webbplatsen. Tredjepartscookies kommer från andra organisationer som vi använder för olika tjänster. Vi använder till exempel externa leverantörer av analystjänster som placerar cookies för vår räkning för att tala om för oss vad som är populärt eller inte populärt på vår webbplats. Dessutom kan webbplatsen du besöker innehålla inbäddat innehåll från exempelvis YouTube, som i sin tur kan ställa in sina egna cookies.

En pixel är vanligtvis inte mer än en transparent bild som är 1x1 pixel, som placeras på webbplatsen för att samla in data som IP-adress, typ av webbläsare, tidpunkt för åtkomst eller tidigare inställda cookies för att anpassa innehållet eller göra det mer effektivt och enklare att surfa.  De används ofta i kombination med cookies eftersom pixlar genererar och hanterar cookies.

Under förutsättning att du har gett ditt samtycke kommer webbplatsen att samla in data om operativsystem, webbläsare, språk, installerade typsnitt, IP-adress, plugin-program och ytterligare information. På så sätt kan en enhet identifieras på nytt för användarrelevanta marknadsföringssyften.

Mer information om cookies och annan teknik som används av vår webbplats och deras syften finns på vår webbplats under ”Cookies” och ”Cookieinställningar”. Där kan du också när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera respektive cookieinställning.

Dina inställningar gäller för den namngivna domänen per webbläsare och dator. Om du besöker vår webbplats både hemma och på arbetet eller med olika webbläsare, måste du vägra cookieanvändning med varje enhet eller webbläsare.

Adobe Customer Data Platform

Vår kunddataplattform syftar till att ge en övergripande kunddatavy över alla våra digitala beröringspunkter med hänsyn till flera datakällor (inklusive de som nämns nedan). För detta ändamål samlar kunddataplattformen in och bearbetar data som hämtas in via olika API-anrop. I enlighet med användarens samtycke sker ytterligare analys, segmentering och personalisering för att ge en sömlös användarupplevelse tvärs över alla professionella beröringspunkter.

a) Adobe Captivate Prime

Under förutsättning att du har godkänt detta använder denna webbplats Adobe Captivate Prime, ett utbildningshanteringssystem som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland) ("Adobe"). För detta ändamål installeras cookies på din enhet för att ge en sömlös inloggnings- och innehållsupplevelse. De två respektive cookies, nämligen APRIMEID & primec, gör det möjligt för en användare att bli igenkänd på en viss enhet och återuppta alla utbildningssessioner från den punkt där de avbröts och andra upplevelsemässiga fördelar. Captivate Prime kräver dessa två cookies för att auktorisera och autentisera varje API-anrop för att säkerställa lämplig dataåtkomst och en sömlös inlärningsupplevelse

Mer information om sekretess i Adobes tjänsterhittar du här: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet men inte känner dig bekväm med att använda DoubleClick -cookies kan du klicka på den här länken (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) och inaktivera Adobe Captive Prime-insamlingen och användning av data (cookies och IP-adress) .

b) Google Ads

Under förutsättning att du har samtyckt till detta använder denna webbplats ”Google Ads”, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), i syfte att utvärdera hur effektiva annonseringsåtgärderna är och för att rikta sig till dig igen. När du besöker vår webbplats installerar Google Ads en cookie på din enhet. Med denna cookie behandlar Google den information som genereras av din enhet om användningen av vår webbplats, interaktioner med vår webbplats och annonseringsåtgärder samt din IP-adress, webbläsarinformation, dina tidigare besökta webbplatser och datum och tid för åtkomst i syfte att analysera och visualisera räckviddsmätningen för våra annonser och visa personligt anpassade annonser. För detta ändamål kan det också bestämmas om olika enheter tillhör dig eller ditt hushåll. Med ”Remarketing” kan användare av vår webbplats identifieras på nytt och kännas igen på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (t.ex. i Google Search eller YouTube) och annonser som är skräddarsydda för våra användares intressen kan visas.

Den information som genereras av cookien genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på Googles servrar i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.
Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats godkänner du användningen av ovannämnda uppgifter och Googles tidigare beskrivna behandling.

Mer information om sekretess i Googles tjänsterhittar du här: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Om du godkänner användningen av cookies i allmänhet, men inte vill få personligt anpassad reklam, kan du hitta information om hur du individuellt justerar dina annonsinställningar med Google via denna länk (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Du kan även installera ett plug-in-program (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

b) Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) och Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). För detta ändamål installeras en cookie på din dator. Denna cookie samlar in data som webbläsare och enhetsinformation, din IP-adress, besökta webbplatser och datum och tid för serverbegäran för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen till webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Cookien samlar också in information om de interaktioner som användarna har haft med annonser (klicka på en textannons eller titta på en videoannons).
Google Analytics implementeras med hjälp av ”Google Tag Manager”, ett tagghanteringssystem (TMS) som gör att du snabbt och enkelt kan uppdatera mätkoder och relaterade kodfragment, tillsammans kallade ”taggar”, på din webbplats eller mobilapp.

Henkel kommer att använda de uppgifter som samlas in för att optimera kampanjer, rikta om och personalisera annonser. För detta ändamål tillåter Googles cookies att du å ena sidan dirigeras om (t.ex. inom ramen för ”Google Ads”) på Googles webbplatser och å andra sidan (t.ex. inom ramarna för ”Google Marketing Platform” och ”Campaign Manager 360”) på våra webbplatser och, beroende på dina intressen, när du besöker webbplatser som tillhör andra partners. För detta ändamål identifieras din webbläsare under reklamleveransen och tilldelas en målgrupp. Informationen används för att visa relevanta och intressanta annonser för dig.

Google (som personuppgiftsansvarig) kan använda dina uppgifter för något av sina egna syften, såsom profilering och länkning av dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Google-konto).

Den information som genereras av cookien genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på Googles servrar i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.

Vi har aktiverat IP-anonymisering, vilket innebär att Google trunkerar/anonymiserar den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstaterna i Europeiska unionen samt andra stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till Googles servrar i USA och förkortas.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats godkänner du användningen av ovannämnda uppgifter och Googles tidigare beskrivna behandling.

Mer information om sekretess i Googles tjänsterhittar du här: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet men inte känner dig bekväm med att använda DoubleClick -cookies kan du klicka på den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) och ladda ned och installera ett insticksprogram till din webbläsare som avaktiverar Google-tjänsten DoubleClick .

d) Google Optimize 360

Under förutsättning att du har gett ditt samtycke använder vi verktyget ”Google Optimize 360” från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) på vår webbplats. Google Optimize 360 analyserar användningen av olika varianter av vår webbplats och hjälper oss att förbättra användarupplevelsen i enlighet med beteendet hos våra användare på webbplatsen. Google Optimize 360 är ett verktyg som är integrerat i Google Analytics, så ovanstående uttalanden om Google Analytics gäller även i detta avseende.

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar” eller installera ett plugin-program för att välja bort Google Analytics (se ovan).

e) Google Analytics för Firebase

Om du har gett ditt samtycke använder våra mobilappar Google Analytics for Firebase, som tillhandahålls av Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) för att utvärdera användarinteraktioner i respektive app. Detta kan inkludera uppdateringar av appen, avinstallation och användningsfrekvens. Den insamlade informationen kan variera beroende på enhet och miljö. Sammantaget bidrar denna tjänst till att tillhandahålla analys och tilldelning.

För detta ändamål används en identifierare som kan återställas av den mobila enhetens operativsystem, nämligen annons-ID:n ”AdID” för Android och ”IDFA” för Apple. De syftar till att följa upp aktiviteter för annonsering samt serva och rikta in sig på syftet.

Mer information om sekretess finns i Google Analytics Firebase-tjänster här: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase Crashlytics används dessutom för att identifiera krascher i ett projekt, skicka larmmeddelanden till projektmedlemmar samt hjälpa kunder att felsöka sådana fel. Crashlytics är ett verktyg integrerat i Google Analytics for Firebase så ovanstående påståenden om Google Analytics for Firebase gäller även i detta avseende.

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden genom att välja bort detta under ”Sekretessinställningar” i appen. Personlig annonsering kan anpassas i app-butikens kontoinställningar för Android respektive iOS.

f) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Under förutsättning att du har gett ditt samtycke, samlar våra mobilappar in och lagrar data för marknadsförings- och optimeringsändamål genom att använda en teknik från Webtrekk. Dessa uppgifter lagras i och behandlas vidare på grundval av anonyma eller pseudonymiserade användarprofiler (beroende på vilken teknik och tjänst som används). Dessa användarprofiler lagras i cookies eller annan liknande teknik enligt ovan. Utöver de uppgifter som samlas in när du öppnar appen (enligt ovan) kan det även omfatta information om appen du använder för att besöka oss, appen du besöker medan du är hos oss och, om tillämpligt, eventuella söktermer som du har använt för att hitta vår app.

Utan uttryckligt samtycke från våra användare används inte de uppgifter som samlas in med Webtrekk-teknikerna för att identifiera en besökare personligen och de kombineras inte med några andra personuppgifter om respektive användare.

I den mån dessa uppgifter måste betraktas som personuppgifter baseras behandlingen på lagstadgade bestämmelser som motiverar detta på grund av att (1) Henkel har ett legitimt intresse av att appen är skräddarsydd efter användarens behov, (2) uppgifterna används i pseudonymiserad form i marknadsförings- och optimeringssyfte och användaren har inte invänt mot denna användning.

Mer information om webbspårning finns i vår dataskyddspolicy: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar” eller följa denna länk: https://mapp.com/opt-out-mapp/ för att installera opt-out-cookie för Mapps).

g) Dynatrace Real User Monitoring

Vi använder Dynatrace för att få insikt i hur vår webbapplikation fungerar och för att förstå hur våra användare navigerar i den. Dynatrace samlar in data som W3C-timing, knappklick, länkklick, JavaScript-fel, webbläsartyper och geografiska områden. Dessa uppgifter hjälper oss att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande och att identifiera och åtgärda funktionella problem. För att detta ska fungera korrekt och effektivt måste Dynatrace använda en uppsättning cookies. Vi har aktiverat IP-anonymisering, och det innebär att Dynatrace trunkerar/anonymiserar den sista oktetten i IP-adressen. Du kan aktivera webbläsarens inbyggda ”do-not-track”-funktion för att säkerställa att inga personuppgifter samlas in. Dynatrace Cookies Vi använder Dynatrace RUM för att få insikt i vår webbapplikations prestanda och för att förstå hur våra användare navigerar i den. Dynatrace samlar in data som W3C-timing, klickade knappar och länkar, JavaScript-fel, webbläsartyper och geografiska områden. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande och att identifiera och åtgärda funktionella problem. Följande cookies ställs in av Dynatrace:

 • dtCookie – denna cookie spårar ett besök över flera förfrågningar
 • dtLatC – denna cookie mäter serverlatens för prestandaövervakning
 • dtPC – denna cookie krävs för att identifiera korrekta slutpunkter för signalöverföring; inkluderar sessions-ID för korrelation.
 • dtSa – denna cookie tillhandahåller mellanlagring för sidöverbryggande åtgärder
 • rxVisitor – denna cookie innehåller besökar-ID för att korrelera sessioner
 • rxvt – denna cookie innehåller tidsstämplar för sessionens timeout

Mer information om webbspårningfinns i vår dataskyddspolicy: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”, genom att anonymisera personuppgifter eller genom att aktivera webbläsarens inbyggda ”do-track”-funktion för att säkerställa att inga personuppgifter samlas in.

Mer information finns på följande länk:
Anpassad integritetspolicy för Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace-dokumentation

h) Squarelovin

Denna webbplats erbjuder en funktion för att visa innehåll som tillhandahålls av användare av sociala medier efter deras samtycke. Innehållet du ser i verktyget baseras på funktionella cookies (t.ex. språk, senaste stream som laddats och senaste stream som visats) och är till för din bekvämlighet. Dessutom använder vi uppgifterna för analys och statistik. Mer information finns här: https://squarelovin.com/privacy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet, men känner dig obekväm med att använda Squarelovin-cookies, kan du skicka ett e-postmeddelande till: privacy@squarelovin.com för att avaktivera dem.


i) Google Campaign Manager 360 (tidigare DoubleClick)

Under förutsättning att du har samtyckt till det använder vi Google Campaign Manager 360 en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, för att visa relevanta annonser för dig. För detta ändamål installerar Google en cookie på din enhet genom att använda din IP-adress. Förutom IP-adress, webbläsar- och enhetsinformation, besökta webbplatser och åtkomsttidpunkt samlar denna cookie även in information om den annonsering som visas i din webbläsare och vilka annonser du klickar på. Det betyder att Google och dess partnersajter kan visa intresserelaterade annonser baserat på tidigare besök på Henkel-sidor eller andra webbplatser. Campaign Manager använder ett pseudonym-ID-nummer som tilldelas din webbläsare för att kontrollera annonser på skärmen och lockande annonser. För detta ändamål identifieras din webbläsare när annonser betjänas och tilldelas en målgrupp. Googles cookies tillåter att du å ena sidan dirigeras om (t.ex. inom ramen för ”Google Ads”) på Googles webbplatser och å andra sidan (t.ex. inom ramarna för ”Google Campaign Manager 360”) på våra webbplatser och, beroende på dina intressen, när du besöker webbplatser som tillhör andra partners.

Dessa uppgifter används också för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen till webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Google kan använda dina uppgifter för något av sina egna syften, såsom profilering och länkning av dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Google-konto).

Den information som genereras av cookien genom din användning av webbplatsen överförs till och lagras på Googles servrar i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats godkänner du användningen av ovannämnda uppgifter och Googles tidigare beskrivna behandling.

Mer information om sekretess i Googles tjänster hittar du här: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet men inte känner dig bekväm med att använda Google Campaign-cookies kan du klicka på den här länken (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) och ladda ned och installera ett insticksprogram till din webbläsare som avaktiverar Google-tjänsten Campaign Manager.

j) Facebook Pixel

Under förutsättning att du har samtyckt till detta använder vi Facebook Pixel som tillhandahålls av Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) och Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 USA) ("Facebook"). Detta verktyg gör det möjligt för oss att analysera och personalisera våra annonser baserat på din användning av vår webbplats för att kunna erbjuda annonser som är skräddarsydda för dig. I detta syfte samlar pixeln in din IP-adress, webbläsarinformation, besök och åtgärder som du vidtar på våra webbplatser, ”Facebook-ID” samt datum och tid för serverbegäran. Se avsnitt 1 a. i villkoren för Facebook Business Tools (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), för mer information om de uppgifter du delar med oss via Facebooks Business Tools som Pixel.

De insamlade uppgifterna används för att optimera kampanjer och skapa anpassade målgrupper, som är grupper av Facebook-användare baserat på de insamlade uppgifterna, för att rikta annonskampanjer på Facebook (Facebook Ads). För detta ändamål kan det också bestämmas om olika enheter tillhör dig eller ditt hushåll.

Facebook kan använda dina uppgifter för något av sina egna syften, såsom att profilera och länka dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt Facebook-konto). Om du är registrerad på en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela den insamlade informationen till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller om du inte har loggat in kan Facebook ta reda på och behandla din IP-adress och andra identifieringsfunktioner.

Facebook behandlar data delvis även i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats godkänner du användningen av ovannämnda uppgifter och Facebooks tidigare beskrivna behandling.

Mer information om dataskydd och lagringsperiod på Facebook finns på: https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Du kan justera dina annonsinställningar genom att ändra dina webbläsarinställningar eller dina Facebook-inställningar om du inte vill få intressebaserade annonser på Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

k) Pinterest Pixel

Förutsatt att du har godkänt detta använder webbplatsen Pinterests teknik för konverteringsspårning (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland) för att visa relevanta annonser och erbjudanden på Pinterest för besökare på denna webbplats som redan har visat intresse för vår webbplats och innehåll/erbjudanden eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som fastställs baserat på de webbplatser som besöks) och är Pinterest-medlemmar. För detta ändamål integreras en så kallad konverteringspixel från Pinterest på våra webbplatser. Pixeln genererar en cookie som lagrar din IP-adress, webbläsar- och enhetsinformation, besök och åtgärder som du utför på våra webbplatser samt datum och tid för serverbegäran. Mer information finns under "Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Med Pinterest-cookien kan Pinterest fastställa vilka som besöker vår webbplats som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Pinterest-annonser”). Om du till exempel har visat intresse för våra produkter på vår webbplats kan det visas en annons för våra produkter på Pinterest. Med Pinterest-cookien kan vi också spåra Pinterest-annonsernas effektivitet i statistik- och marknadsundersökningssyfte genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Pinterest-annons (så kallad ”konvertering”).

Pinterest kan använda dina uppgifter för vilket ändamål som helst, till exempel för att profilera och länka dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (till exempel via ditt Pinterest-konto). Om du är registrerad hos Pinterest kan Pinterest koppla den insamlade informationen till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Pinterest eller om du inte har loggat in kan Pinterest ta reda på och behandla din IP-adress och andra identifieringsfunktioner.

Pinterest bearbetar data delvis även i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.

Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till användningen av ovannämnda uppgifter och Pinterests tidigare beskrivna behandling.

Mer information om dataskydd och lagringsperiod på Pinterest finns på: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Du kan justera dina annonsinställningar genom att ändra dina webbläsarinställningar eller dina Pinterest-inställningar om du inte vill få intressebaserade annonser på Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

l) Sociala medier

Innehållshanteringstjänster för sociala medier som cookies och insticksprogram för olika sociala medier finns inbäddade på våra webbsidor. De tillhörande tjänsterna tillhandahålls av respektive företag ("leverantörerna") först efter att du har gett ditt samtycke. Syftet med dessa tjänster är att du ska kunna se och dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. Dessa leverantörer är:

 • Facebook drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, och inom EU av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). En översikt över Facebooks insticksprogram och deras utseende finns på: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En översikt över Twitter-knapparna och deras utseende finns på: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, och inom EU av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). En översikt över YouTubes plugin-program finns på: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Instagram"). En översikt över plugin-programmen och deras utseende finns på: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, och inom EU av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). En översikt över LinkedIns plugin-program och deras utseende finns på: https://developer.linkedin.com/plugins#
 • TikTok tillhandahålls och kontrolleras av TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ("TikTok"). En översikt över TikToks plugin-program och deras utseende finns på: https://developers.tiktok.com/?refer=tiktok_web

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker våra webbsidor är dessa sociala medietjänster implementerade som ”2-klicksknappar”. Den här typen av integrering säkerställer att du inte automatiskt ansluter till leverantörernas servrar när du öppnar en sida från vår webbplats som innehåller sådana verktyg. Webbläsaren skapar endast en direktlänk till leverantörernas servrar om du aktiverar tjänsterna för sociala medier och därmed tillåter dataöverföring. Innehållet i de olika verktygen överförs sedan av den aktuella leverantören direkt till din webbläsare och visas sedan på din skärm.

Verktyget för sociala medier informerar leverantören om dina tidigare besökta webbplatser, din IP-adress, webbläsarinformation och datum och tid för serverbegäran. Vid användning av någon av funktionerna i sociala medier (t.ex. klicka på knappen ”Dela” och lämna en kommentar) så överförs även denna information av webbläsaren direkt till leverantören för lagring. Dessa leverantörer kan använda dina uppgifter för något av sina egna syften, till exempel analys, marknadsföring, profilering och länkning av dina uppgifter till andra uppgifter som samlats in om dig (t.ex. via ditt användarkonto med respektive leverantör) även om du inte är inloggad på ditt konto på sociala medier.

Leverantörerna behandlar uppgifterna delvis även i USA. Enligt europeisk lag garanterar inte USA en lämplig dataskyddsnivå. Statliga myndigheter kan ha tillgång till dessa uppgifter på grund av massövervakningslagar. När dina personuppgifter har lämnats ut kommer de inte att ha samma skyddsnivå och du kanske inte kan utöva dina rättigheter i förhållande till uppgifterna.
Genom att tillåta cookies på Henkels webbplats samtycker du till att ovan nämnda uppgifter används och att leverantörerna behandlar uppgifterna på ett sätt som beskrivs ovan.

Ytterligare information om leverantörernas insamling och användning av data och om de rättigheter och möjligheter som finns för att skydda din integritet under dessa omständigheter finns i leverantörernas policyer för dataskydd/sekretess:

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av Google: https://policies.google.com/privacy

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Dataskydd/sekretesspolicy utfärdad av Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera cookies på vår webbplats under ”Cookies” i ”Cookieinställningar”. Du kan också justera dina inställningar genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller i dina sociala medier.

m) Adobe Analytics

Förutsatt att du har samtyckt, använder denna webbplats Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland) ("Adobe"). För detta ändamål installeras en cookie på din enhet. Denna cookie kommer att samla in data som; webbläsare och enhetsinformation, din IP-adress, besökta webbplatser samt datum och tid för serverförfrågan, i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören.

Adobe (som personuppgiftsansvarig) kan använda dina uppgifter för egna syften som att profilera och länka din data till annan data som samlas in om dig (t.ex. via ditt Adobe-konto).

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och bearbetas av Adobe på servrar i Storbritannien. För denna tredjehandsdataöverföring säkerställs en adekvat nivå av dataskydd genom standardavtalsklausuler, art. 46 GDPR, i avvaktan på ett beslut om lämplighet av Europeiska kommissionen (Art. 45 GDPR).

Vi har aktiverat IP-anonymiseringen, vilket innebär att den sista oktetten (den sista delen) av IP-adressen omedelbart döljs när IP-adressen samlas in av Adobe. Denna anonymisering utförs före all behandling av IP-adressen. Endast en ungefärlig plats kommer att vara tillgänglig för statistisk analys. Efter platsinformationen är behandlad kommer IP-adressen döljas och ersättas med:: X.X.X.X.

Genom att tillåta cookies på Henkel-webbplatsen godkänner du användningen av ovan nämnda data och den tidigare beskrivna behandlingen av Adobe.

Du hittar mer information om integritet i Adobes tjänster här: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera cookies på vår webbplats under "Cookies" under "Cookieinställningar". Om du samtycker till användningen av cookies i allmänhet, men du känner dig obekväm med användningen av Adobe Analytics-cookies, kan du följa denna länk (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) och avaktivera Adobe Analytics insamling och användning av data (cookies och IP-adress).

6.Commerce Connector

Integrering av tredjepartsverktyg för e-handel inkluderar integrering av en köp nu-knapp som tillhandahålls och kontrolleras av Commerce Connector, (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Tyskland, Tel.: +49 (0)711 24 84 91 749, e-post: info@commerce-connector.com.) Detaljerad information om funktionalitet och databehandling finns på följande länk: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/.

7. Registrerades rättigheter/Dataskyddsombud

Du kan när som helst hävda din rätt att få tillgång till dina uppgifter. Dessutom kan du under förutsättning att kraven är uppfyllda hävda följande rättigheter:

§ Rätt till rättelse

§ Rätt till radering

§ Rätt till begränsning av behandling

§ Rätt att inge klagomål till behöriga datatillsynsmyndighet

§ Rätt till dataportabilitet (fr.o.m. 25 maj 2018)

Rätt att göra invändningar

Vid databehandling av dina egna personuppgifter som utförs på grund av Henkels berättigade intresse, har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av personliga omständigheter. Henkel avbryter databehandlingen om inte Henkel kan påvisa viktiga skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen görs för hävdande, utövande eller försvar mot rättsliga krav.

Om du har gett samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla samtycket med framtida verkan.

Om du vill göra invändningar eller om du har andra frågor eller önskemål angående dina personuppgifter, skicka ett mail eller ett vanligt brev till vårt dataskyddsombud Frank Liebich[AD3] , Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Tyskland (E-post: Datenschutz@henkel.com).

Please fill Henkel entity responsible for the website according to imprint.

Please fill Henkel entity responsible for the website according to imprint.

For Henkel AG & Co KGaA it is Frank Liebich; for any other entity please insert the contact data of the Data Protection Officer. If the company does not have one (because is not legally obliged to) indicate another contact address for Data Protection.