Skip to Content

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHWARZKOPF PROFESSIONAL JUNI 2021

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ten gevolge van voortdurende technische vernieuwingen en wijzigingen van het relevante wettelijke kader, dienen volgende Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door ons te worden gewijzigd en/of aangepast. Wij verzoeken de gebruiker daarom deze Gebruiksvoorwaarden vóór elk bezoek aan deze website opnieuw te bekijken en rekening te houden met eventuele wijzigingen en/of aanpassingen.

INTRODUCTIE

Deze website wordt u aangeboden door Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland/ Henkel Belgium N.V, Esplanade 1, PO box 101, 1020 Brussel, België. De op deze website beschikbare informatie over Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V geaffilieerde bedrijven van Henkel en derde partijen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte uitspraken op deze website zijn naar eer en geweten geformuleerd.

De resultaten die Henkel daadwerkelijk behaalt, kunnen echter sterk afwijken van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele reeks factoren van concurrentiële en macro-economische aard, die Henkel in sommige gevallen niet in de hand heeft. Zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke verplichting om toekomstgerichte uitspraken aan te passen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte uitspraken op deze website voortdurend bij te werken.

Door deze site te bezoeken, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die u kunt raadplegen of afdrukken.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS NIET BEDOELD OF GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK BINNEN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF BURGERS OF INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN. DEZE PERSONEN WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT CONTACT OP TE NEMEN MET HUN LOKALE HENKEL-WEBSITE OF WEBSITES VAN AAN ONS GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN VAN HENKEL.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

1. Copyright

De pagina's van onze site (inhoud, structuur) zijn auteursrechtelijk beschermd. Met name alle reproducties, aanpassingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, inclusief opslag of verwerking met elektronische middelen, genieten auteursrechtelijke bescherming. Voor elke exploitatie, geheel of gedeeltelijk, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V vereist. Voor elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen daarvan of beeldmateriaal (met uitzondering van persfoto's van Henkel) of enige andere exploitatie of verspreiding, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel vereist. De rechten op verspreiding en reproductie zijn in handen van Henkel.

Henkel persfoto's mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Op persfoto's van Henkel die voor redactionele doeleinden worden gereproduceerd en/of elektronisch gewijzigd, moet de copyrightvermelding "© [2021] Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V. Alle rechten voorbehouden” aanwezig zijn.

Herdrukken is gratis, maar wij vragen om een kopie voor onze bestanden.

© 2021 Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V. Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken

Het ovale Henkel-logo en alle productnamen en/of productopmaak op deze pagina's zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, filialen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het merkenrecht, het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten of het recht inzake oneerlijke concurrentie.

3. Disclaimer voor websites van derden

a. De pagina's van deze website bevatten links (d.w.z. "hyperlinks") naar andere websites die worden beheerd door derden en waarvan Henkel de inhoud niet kent. Henkel vergemakkelijkt enkel de toegang tot deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om het navigeren voor u te vergemakkelijken. Verklaringen op gelinkte pagina's zijn niet onze eigen verklaringen. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar op de pagina's van onze website wordt verwezen. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schendingen van wettelijke bepalingen of inbreuken op rechten van derden die op dergelijke pagina's voorkomen.

b. Voor websites met hyperlinks die vanaf de Henkel-website worden aangeboden, zijn uitsluitend de eigenaars van deze websites verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, evenals voor de eventuele verkoop van de producten die daarop worden aangeboden en voor de afhandeling van eventuele bestellingen met betrekking tot deze producten.

c. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige inbreuk op copyrights, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten die voorkomt op een pagina waartoe via een hyperlink toegang is verkregen.

d. In het geval van een bestelling of een andere juridische verklaring met betrekking tot een transactie, wordt er uitsluitend een contract gesloten tussen de gebruiker en de eigenaar van de respectievelijke website of de aanbiedende partij of persoon die zich daarop presenteert, onder geen enkele omstandigheid echter tussen Henkel en de gebruiker. Gelieve kennis te nemen van de algemene bedrijfsvoorwaarden van de respectievelijke leverancier op de hyperlinked website.

e. Deze disclaimer geldt voor alle links die op de website henkel.com worden weergegeven en voor alle inhoud van websites waarnaar de gebruiker via dergelijke links wordt doorverwezen.

4. Algemene Disclaimer

Elke aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website - ongeacht de juridische oorzaak, inclusief onrechtmatige daad - is beperkt tot schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Indien er sprake is van een dwingende aansprakelijkheid van Henkel als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van elke schadeclaim beperkt tot de voorzienbare schade. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel onder de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving of onder gegeven garanties. De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing in het geval van schade aan levens, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel doet zijn uiterste best om Henkel-websites virusvrij te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen virussen aanwezig zijn. Daarom raden wij aan dat u zich goed beschermt tegen virussen (bijv. door virusscanners te gebruiken) voordat u documenten en gegevens downloadt.

Henkel waarborgt geen enkele vrijheid van fouten in de diensten die op de Henkel website worden aangeboden, noch de beschikbaarheid ervan.

5. Prognoses en Intentieverklaringen

Toekomstgerichte uitspraken op deze internetsite zijn naar eer en geweten geformuleerd. De resultaten die Henkel werkelijk behaalt, kunnen echter sterk verschillen van deze toekomstgerichte uitspraken, omdat ze afhankelijk zijn van een hele reeks factoren van concurrentiële en macro-economische aard, die Henkel in sommige gevallen niet in de hand heeft. Zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke verplichting om toekomstgerichte uitspraken aan te passen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte uitspraken op deze website voortdurend bij te werken.

6. Henkel Producten

De merken/producten die op deze website worden gepresenteerd, zijn voorbeelden van de merken/producten die wereldwijd verkrijgbaar zijn bij Henkel-bedrijven. Henkel garandeert niet dat een getoond merk/product ook beschikbaar is in uw land.

7. Registratie- en Log-in

Het aanbod van Schwarzkopf Professional is uitsluitend bedoeld voor professionals op het gebied van hairstyling. Als u een account aanmaakt voor Schwarzkopf Professional Services, kunt u inloggen op het aanbod, waaronder de Schwarzkopf Professional websites, Schwarzkopf Professional online shops, E-Academy, en enkele Apps. Sommige van deze aanbiedingen zijn gepersonaliseerd op basis van uw interactie met dit aanbod, om de informatie weer te geven die het meest relevant is voor de ingelogde gebruiker. 

Varia

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden bepaald door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van België, Nederland of Luxemburg zonder inachtneming van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ligt de juridische locatie voor alle geschillen met betrekking tot deze website in Nieuwegein, Nederland/ Brussel, België. Mocht een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.