Skip to Content

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ECOSYSTEM Srpen 2021

1.Obecné

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké údaje společnost Henkel shromažďuje a jak je používá. Dále vás budeme tímto způsobem informovat, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Díky tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů máte vždy k dispozici informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na webových stránkách společnosti Henkel.

2.Sběr, používání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r.o.

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00  Praha 8,

Společnost Henkel osobní údaje využívá zejména k poskytování webových stránek uživatelům a k zajištění správného fungování a zabezpečení těchto stránek. Veškeré další zpracování údajů probíhá pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení, nebo pokud k němu uživatel dal společnosti Henkel souhlas.

Společnost Henkel údaje ukládá a zpracovává konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují IP adresu či ID přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsahu, textu, obrázků a datových souborů poskytnutých ke stažení atd.), údaje o aktivitě uživatelů v kontextu našich webových stránek, o typu příslušného koncového zařízení, o typu používaného prohlížeče a o datu a času návštěvy.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem identifikace a stíhání zneužití.

Společnost Henkel tyto údaje používá také k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a k obecným administrativním úkonům.

Společnost Henkel údaje o používání webových stránek (včetně IP adres) odstraní nebo anonymizuje, jakmile je již nebude potřebovat pro výše uvedené účely.

Zpracování a používání údajů jsou založeny na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tak, že (1) zpracovávání údajů je nezbytné k poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené subjekty společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. poskytovatelé hostingu, správci obsahu, marketingové agentury a další externí poskytovatelé, pokud je to nezbytné s ohledem na jimi poskytované služby), úřady vykonávající své příslušné povinnosti a pravomoci, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné k prokázání, výkonu nebo obraně práv společnosti Henkel, a stávající nebo budoucí nabyvatelé součástí společnosti Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. Další zpracování osobních údajů

a)     Kontaktní formulář

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli své kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, údaje ukládáme pouze po dobu nutnou ke splnění výše uvedeného účelu či po zákonnou dobu archivace.

b)     Soutěže

Při účasti v soutěžích, které občas pořádáme na našich webových stránkách, jste možná poskytli své kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k uskutečnění soutěže.

Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně, pokud to není nutné kvůli předání cen nebo uskutečnění soutěže.

Zpracování a používání vašich údajů vychází ze zákonných ustanovení, která tyto operace odůvodňují tak, že zpracování údajů je nezbytné k uskutečnění soutěže.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, údaje ukládáme pouze po dobu nutnou ke splnění výše uvedeného účelu či po zákonnou dobu archivace.

c)           Webinář

Při účasti na webinářích jste možná poskytli své kontaktní údaje, např. emailovou adresu. Tyto údaje použijeme k poskytnutí webinářů.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování webinářů.

Zpracování a používání vašich údajů vychází ze zákonných ustanovení, která tyto operace odůvodňují tak, že zpracování údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli webinář poskytnout.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, údaje ukládáme pouze po dobu nutnou ke splnění výše uvedeného účelu či po zákonnou dobu archivace.

d)     Průzkumy

Při účasti v průzkumech jste možná poskytli své kontaktní údaje, např. emailovou adresu. Tyto údaje použijeme k vyhodnocení průzkumu.

Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně, pokud to není nutné k uskutečnění průzkumu.

Zpracování a používání vašich údajů vychází ze zákonných ustanovení, která tyto operace odůvodňují tak, že zpracování údajů je nezbytné k organizaci průzkumu.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, údaje ukládáme pouze po dobu nutnou ke splnění výše uvedeného účelu či po zákonnou dobu archivace.

4. Souhlas/odvolání souhlasu

a)         Řízení vztahů se zákazníky/online platformy

Možná jste dali souhlas k tomu, aby společnost Henkel mohla zpracovávat

§  vaše kontaktní údaje, které jste poskytli společnosti Henkel,

§  obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či e-mail,

§  vaši aktivitu na webových stránkách společnosti Henkel,

§  údaje o vaší účasti na online školeních společnosti Henkel,

§  aktivitu na sociálních kanálech společnosti Henkel (blogy, facebookové stránky atd.),

§  váš uživatelský profil a příslušné informace, které jste poskytli při registraci k využívání služeb společnosti Henkel (např. Schwarzkopf Professional Services atd.),

§  údaje o tom, jak používáte aplikace společnosti Henkel (např. aplikaci House of Color atd.),

§  údaje o tom, jak používáte newslettery a e-mailové reklamy od společnosti Henkel,

§  údaje o tom, jak používáte chytrá zařízení (např. přístroj SalonLab Smart Analyzer),

§  vaše recenze zveřejněné na externích webových stránkách a platformách, které jsou zpřístupněny k účtům společnosti Henkel,

§  údaje o tom, jak využíváte internetové obchody společnosti Henkel, včetně vaší nákupní historie,

§  vaše platební údaje,

§  údaje o tom, jak reagujete na online reklamy společnosti Henkel,

v rámci řízení vztahů se zákazníky/online platforem společnosti Henkel

pro účely

§  inzerce (poštou, v prohlížeči, v aplikaci a níže uvedeným způsobem, pokud k tomu dáte dodatečný souhlas),

§  poskytování technické pomoci, jako např. o produktech či technologiích,

§  průzkumů trhu,

§  poskytování služeb online, jako jsou např. eLearning a webináře,

§  komunikace ohledně událostí,

§  provádění průzkumů,

§  personalizace online služeb, jako např. přihlašování na webových stránkách a v internetových obchodech, a

předkládání personalizovaných nabídek vaší osobě.

K dosažení vybraných účelů může společnost Henkel

§  kombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás zákonitě nashromáždila, jako např. v rámci soutěží či jiných aktivit na webových stránkách, a

§  analyzovat údaje za účelem podniknutí náležitých reklamních kroků.

Společnost Henkel v rámci této analýzy používá automatizovanou metodiku, která jí pomáhá její služby a nabídky na míru upravit profilům jednotlivých zákazníků. Kontakty jsou roztříděny dle jejich online a offline aktivit. Na základě jim určené kategorie a jejich umístění jsou kontakty přidělovány prodejcům. Kontaktům jsou poskytovány odlišné informace o našich produktech a službách a také odlišné reklamní materiály.

Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem, a to kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu nebo změnou nastavení ve svém účtu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

b)        Inzerce prostřednictvím elektronické pošty

Dále jste mohli dát souhlas k tomu, aby vás společnost Henkel prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem, SMS, MMS, službou pro okamžité zasílání zpráv) a/nebo telefonicky kontaktovala ohledně nabídek, produktů a služeb z portfolia Henkel Beauty Care.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru Schwarzkopf Professional a e-mailové reklamy, obsah newsletteru upravíme na základě analýzy následujících osobních údajů, abychom vám poskytli informace, které jsou pro vás co nejrelevantnější:

§  Z webových stránek společnosti Henkel:

»       Údaje o používání (frekvence, čas, zájmy, údaje z kontaktních formulářů, kampaně a soutěže, návštěvy konkrétních subdomén);

»       Váš uživatelský profil a příslušné informace (jako např. profilová fotografie, přihlašovací údaje), které jste poskytli při registraci k využívání služeb společnosti Henkel (např. Schwarzkopf Professional Services atd.);

»       Zájmy, které jste uvedli na naší vzdělávací platformě (např. účesy, celebrity, semináře, produkty, historie vzdělávání – zahájené a absolvované kurzy, odborné dovednosti);

»       Sledovací údaje ze souborů cookie, pixelů, otisků prstů, webových SDK a podobných technologií;

§  Z internetových obchodů SKP:

»       Nákupy (např. údaje o historii transakcí, transakce v internetovém obchodě);

»       Vámi uvedené zájmy (např. účesy, celebrity, semináře, produkty);

»       Sledovací údaje ze souborů cookie, pixelů, otisků prstů a podobných technologií;

»       Platební údaje (např. číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti, historie transakcí/odmítnutí platby, typ kreditní karty).

§  Z aplikací Schwarzkopf Professional:

»       Školení (např. objednaná a absolvovaná školení);

»       Informace o mobilním zařízení (ID zařízení, baterie, operační systém, typ zařízení);

»       Sledovací informace;

»       Přihlašovací údaje.

§  Ze vzájemné interakce s vámi (např. prostřednictvím zákaznického servisu):

»       Obecné údaje (např. jméno, datum identifikace, registrace);

»       Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo, poštovní adresa);

»       Vztah (např. status zákazníka, kontakt se zákaznickým centrem);

»       Produktové recenze.

§  Z přístroje SalonLab Analyzer:

»       Přihlašovací údaje;

»       Datum a čas použití;

»       Získané údaje o struktuře vlasů a hodnota udávající použitou barvu vlasů.

§  Z externích hodnoticích platforem:

»       Recenze, které jste zveřejnili a zpřístupnili účtům Schwarzkopf Professional a/nebo jiným účtům společnosti Henkel.

§  Ze sociálních sítí:

»       Online reputace (např. sledovanost na sociálních sítích, zapojení do sociálních sítí, komentáře, hodnocení a recenze);

§  Vaše reakce na online reklamu na produkty Schwarzkopf Professional a další produkty společnosti Henkel (např. zobrazení reklamy a kliknutí).

Vaše údaje budeme používat v souladu s výše uvedeným bodem 4.a) tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat vhodnou reklamu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem, a to kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu nebo změnou nastavení ve svém účtu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

5.Soubory cookie, pixely, otisky prstů a podobné technologie

Tyto webové stránky používají soubory cookies a podobné technologie. Cookie představují malé datové soubory, které jsou vaším prohlížečem dočasně uloženy na pevném disku vašeho zařízení a které jsou nezbytné k používání našich webových stránek. Mnohé soubory cookie obsahují jedinečný identifikátor, což je náhodně generované číslo uložené do vašeho zařízení. Některé soubory cookie jsou odstraněny po opuštění navštívených stránek, zatímco jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy delší dobu. Soubory cookies, které jsou nezbytné z technických důvodů, budou používány automaticky. Ostatní soubory cookies (nebo podobné technologie) budou používány pouze s vaším předchozím souhlasem.

Existují různé typy souborů cookie. Soubory cookie první strany jsou soubory, které do zařízení umístí a dokáží přečíst pouze navštívené webové stránky. Soubory cookie třetích stran jsou soubory umístěné externími organizacemi, které nám poskytují různé služby. Spolupracujeme například s externími poskytovateli analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookie, abychom věděli, co se uživatelům na našich webových stránkách líbí či nelíbí. Vámi navštívené webové stránky mohou navíc zahrnovat vložený obsah, např. z YouTube, který může sám nastavovat své vlastní soubory cookie.

Pixel obvykle bývá transparentní obrázek o velikosti maximálně 1x1 pixel. Tento obrázek je umístěn na webové stránky, aby za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění návštěvy na stránkách shromažďoval údaje, jako jsou např. IP adresa, typ prohlížeče, čas návštěvy nebo údaje o dříve nastavených souborech cookie. Protože pixely generují a spravují soubory cookie, bývají často používány v kombinaci se soubory cookie.

Pokud jste k tomu dali souhlas, webové stránky budou shromažďovat údaje o operačním systému zařízení, prohlížeči, jazyku, instalovaných písmech, IP adrese, pluginech a další informace. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele.

Bližší informace o souborech cookie a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a o jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části „Cookies“ a „Nastavení souborů cookie“. Tam také můžete kdykoli deaktivovat příslušné nastavení souborů cookie, a tím s účinností do budoucna odvolat svůj souhlas.

Vaše preference jsou nastaveny pro danou doménu, prohlížeč a zařízení. Pokud naše webové stránky navštěvujete doma i v práci nebo prostřednictvím různých prohlížečů a chcete odvolat svůj souhlas, musíte ukládání dat odmítnout na každém používaném zařízení a v každém používaném prohlížeči.

Adobe Customer Data Platform

Naše platforma pro zákaznická data má za cíl poskytovat celkový přehled o zákaznických datech ve všech našich digitálních kontaktních bodech, přičemž bere v úvahu několik zdrojů dat (včetně níže uvedených). Za tímto účelem platforma pro zákaznická data shromažďuje a zpracovává data získaná prostřednictvím různých volání rozhraní API. Na základě souhlasu uživatele probíhá další analýza, segmentace a personalizace s cílem zajistit bezproblémovou uživatelskou zkušenost ve všech bodech naší vzájemné interakce.

a) Adobe Captivate Prime

Pokud jste k tomu dali souhlas, tyto webové stránky používají systém Adobe Captivate Prime pro řízení výuky, jehož poskytovatelem je společnost Adobe Systems Software Ireland Limited se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko (dále jen „společnost Adobe“). Za tímto účelem jsou do vašeho zařízení instalovány dva soubory cookie (APRIMEID & primec), které umožňují bezproblémové přihlášení a přístup k obsahu. Tyto soubory cookie nejenže umožňují zapamatovat si uživatele na konkrétním zařízení a pokračovat ve vzdělávací aktivitě od místa, kde byla přerušena, ale také přinášejí další výhody. Systém Captivate Prime tyto dva soubory cookie vyžaduje k autorizaci a ověření každého volání API, aby byl zajištěn odpovídající přístup k datům a bezproblémové učení.

Bližší informace o ochraně soukromí při používání služeb společnosti Adobe najdete na stránkách: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale nesouhlasíte s používáním souborů cookie v rámci systému Adobe Captive Prime, můžete po kliknutí na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) zakázat shromažďování a používání údajů (tj. souborů cookie a IP adresy) systémem Adobe Captive Prime.

b) Google Ads

Pokud jste k tomu dali souhlas, tyto webové stránky používají k vyhodnocení účinnosti reklamy a k vašemu opětovnému oslovení reklamou službu Google Ads poskytovanou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „společnost Google“). Při vaší návštěvě našich webových stránek služba Google Ads do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie. Pomocí tohoto souboru cookie společnost Google pro účely analýzy a vizualizace dosahu našich reklam a pro účely zobrazení personalizovaných reklam zpracovává informace generované vaším zařízením o používání našich webových stránek, o interakcích s našimi webovými stránkami, o reklamních aktivitách a také další údaje, jako např. údaje o vaší IP adrese, prohlížeči, vámi navštívených webových stránkách a o datu a času vaší návštěvy. Pro tyto účely lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo jiným členům vaší domácnosti. Funkce „Remarketing“ umožňuje identifikaci a rozpoznání uživatelů našich webových stránek na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě společnosti Google (např. ve vyhledávači Google nebo na YouTube) a následné zobrazení reklam odpovídajících zájmům uživatelů.

Informace shromažďované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.
Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany společnosti Google.

Další informace o ochraně osobních údajů při používání služeb společnosti Google jsou uvedeny na stránkách http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale nepřejete si dostávat personalizované reklamy, věnujte prosím pozornost informacím společnosti Google o možnostech individuálního nastavení reklamy, které najdete pod odkazem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Další možností je instalovat si opt-out plugin dostupný na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996.

c) Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, tyto webové stránky budou používat analytickou službu Google Analytics, kterou poskytují Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (dále jen „společnost Google“). V souvislosti s touto službou je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookie. Aby bylo možné vyhodnotit vaše používání těchto webových stránek, připravit pro provozovatele stránek reporty o aktivitách na stránkách a poskytovat provozovateli stránek další služby související s aktivitami na stránkách a s používáním internetu, bude tento soubor cookie shromažďovat údaje, jako jsou např. informace o vašem prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, údaje o navštívených stránkách a datum a čas požadavku na server. Soubor cookie navíc shromažďuje informace o interakcích uživatelů s reklamou (kliknutí na textovou reklamu nebo sledování videoreklamy).
Služba Google Analytics je implementována pomocí systému „Google Tag Manager“. Tento systém správy tagů (TMS) umožňuje rychle a snadno aktualizovat měřicí kódy a související fragmenty kódu (souhrnně označované jako „tagy“) na vašich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

Shromážděné údaje společnost Henkel použije k optimalizaci kampaní a k opětovnému zacílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují soubory cookie uložené společností Google ve vašem zařízení vaše opětovné zacílení jak na webových stránkách společnosti Google (např. v rámci „Google Ads“), tak na našich stránkách (např. v rámci platformy „Google Marketing Platform“ a systému „Campaign Manager 360“) a v závislosti na vašich zájmech také na webových stránkách dalších partnerů. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při poskytování reklamy a zařazen do cílové skupiny. Tyto informace slouží k zobrazení relevantních a pro vás zajímavých reklam.

Společnost Google (jako správce) může vaše údaje používat pro jakékoli vlastní účely, např. k profilování nebo k propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromáždila (např. prostřednictvím vašeho účtu Google).

Informace shromažďované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google o posledních osm číslic anonymizuje/zkrátí IP adresu uživatelů z členských států Evropské unie a dalších zemí, které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zasílána na servery společnosti Google v USA a jimi zkracována.

Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany společnosti Google.

Další informace o ochraně osobních údajů při používání služeb společnosti Google jsou uvedeny na stránkách http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale máte výhrady k používání souborů cookie pro účely služby Google Analytics, můžete si ze stránek https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stáhnout a instalovat plugin prohlížeče, kterým vypnete sběr a používání dat (souborů cookie a IP adresy) v rámci služby Google Analytics.

d) Google Optimize 360

Pokud jste k tomu dali souhlas, budeme na našich webových stránkách používat nástroj „Google Optimize 360“ od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Nástroj Google Optimize 360 analyzuje používání různých variant našich webových stránek a pomáhá nám zlepšovat uživatelské prostředí podle chování uživatelů na webových stránkách. Nástroj Google Optimize 360 je integrován do služby Google Analytics, a proto se na něj v tomto ohledu vztahují výše uvedené informace o službě Google Analytics.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že zakážete soubory cookie na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“ nebo instalací opt-out pluginu pro službu Google Analytics (viz výše).

e) Google Analytics for Firebase

Pokud jste k tomu dali souhlas, naše mobilní aplikace využívají službu Google Analytics for Firebase, která je poskytována společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) a slouží k vyhodnocení interakcí uživatele s danou aplikací. Tento nástroj může shromažďovat údaje o aktualizacích, odinstalaci a četnosti používání aplikace. Shromažďované informace se mohou lišit podle zařízení a prostředí. Tato služba pomáhá poskytovat analytiku a atribuci.

K tomu slouží uživatelsky nastavitelné identifikátory poskytované operačním systémem mobilního zařízení, konkrétně reklamní ID „AdID“ v případě zařízení Android a „IDFA“ v případě zařízení Apple. Tyto identifikátory slouží ke sledování aktivit pro účely reklamy a poskytování a cílení služeb.

Bližší informace o ochraně soukromí při používání služeb Google Analytics for Firebase najdete zde: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Pro účely identifikace problémů při projektech, zasílání alarmových e-mailů účastníkům projektu a poskytování podpory zákazníkům při řešení chyb používáme nástroj Firebase Crashlytics. Tento nástroj je součástí nástroje Google Analytics for Firebase, a proto se na něj vztahují výše uvedené informace o nástroji Google Analytics for Firebase.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat v „Nastavení ochrany osobních údajů“ v aplikaci. Personalizovanou reklamu lze přizpůsobit v nastavení účtu v obchodě s aplikacemi pro zařízení Android a iOS.

f) Adobe Analytics

Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu, používá tato webová stránka Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) („Adobe“). Za tímto účelem je na vašem zařízení nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie bude shromažďovat údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších souvisejících služeb, na aktivitu na webu a používání internetu poskytovateli webu.

Společnost Adobe (jako správce) může používat vaše údaje pro jakékoli vlastní účely, jako je profilování a propojování vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (např. prostřednictvím vašeho účtu Adobe).

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a zpracovány společností Adobe na serverech ve Spojeném království. Pro tento přenos údajů do třetí země je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů standardními smluvními doložkami, čl. 46 GDPR, čekající na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR).

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že poslední oktet (poslední část) IP adresy je okamžitě skryta, když je IP adresa shromažďována společností Adobe. Tato anonymizace se provádí před jakýmkoli zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha. Po geografickém vyhledávání jsou IP adresy všude v Analytics zatemněny – nahrazeny :: X.X.X.X.

Povolením cookies na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a dříve popsaným zpracováním společností Adobe.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Námitka proti shromažďování údajů:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, můžete vypnout soubory cookie na našich webových stránkách v části „Soubory cookie“ v části „Nastavení cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale je vám používání souborů cookie Adobe Analytics nepříjemné, můžete kliknout na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) Adobe Analytics.

g) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Pokud jste k tomu dali souhlas, naše mobilní aplikace pomocí technologie společnosti Webtrekk shromažďují a ukládají data pro potřeby marketingu a optimalizace. Tyto údaje jsou uloženy a dále zpracovány na základě anonymních či pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na dané technologii a poskytované službě). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech Cookies či v rámci podobných výše uvedených technologií. Vedle údajů získaných při otevření aplikace (jak je uvedeno výše) mohou tyto údaje zahrnovat také informace o aplikaci, kterou používáte k návštěvě u nás, o aplikaci navštívené během návštěvy u nás a případně o veškerých výrazech použitých k vyhledání naší aplikace.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se údaje shromážděné pomocí technologií Webtrekk nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka ani nejsou kombinovány s žádnými dalšími osobními údaji o příslušném uživateli.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje musí být považovány za osobní, jejich zpracování vychází ze zákonných ustanovení, která tyto operace odůvodňují tím, že (1) společnost Henkel má oprávněný zájem aplikaci přizpůsobit potřebám uživatele; nebo že (2) údaje se používají v pseudonymní formě pro účely marketingu a optimalizace a uživatel proti takovému použití nevznesl námitku.

Bližší informace o webovém monitoringu najdete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na stránkách společnosti Webtrekk: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že zakážete soubory cookie na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“ nebo instalací opt-out cookie pro služby Mapp ze stránek https://mapp.com/opt-out-mapp/.

h) Platforma Dynatrace pro monitoring reálných uživatelů

K získání přehledu o fungování naší webové aplikace a o tom, jak se uživatelé v aplikaci pohybují, používáme platformu Dynatrace. Platforma Dynatrace shromažďuje informace, jako jsou časování W3C, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chyby JavaScriptu, typy prohlížečů a údaje o zeměpisné oblasti. Tyto informace nám pomáhají neustále zlepšovat fungování našich řešení a identifikovat a odstraňovat problémy s jejich funkčností. Platforma Dynatrace ke svému správnému a efektivnímu fungování vyžaduje několik souborů cookie. Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že platforma Dynatrace zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy. Pokud chcete znemožnit shromažďování osobních údajů, můžete ve svém prohlížeči zapnout funkci blokující sledování vaší aktivity na internetu. Soubory cookie Dynatrace: k získání přehledu o fungování naší webové aplikace a o tom, jak se uživatelé v aplikaci pohybují, používáme řešení Dynatrace RUM. Platforma Dynatrace shromažďuje informace, jako jsou časování W3C, kliknutí na tlačítka a odkazy, chyby JavaScriptu, typy prohlížečů a údaje o zeměpisné oblasti. Tyto informace nám pomáhají neustále zlepšovat fungování našich řešení a identifikovat a odstraňovat problémy s jejich funkčností. Platforma Dynatrace používá následující soubory cookie:

·       dtCookie – tento soubor cookie sleduje návštěvy v rámci více požadavků.

·       dtLatC – tento soubor cookie za účelem sledování výkonu měří latenci serveru.

·       dtPC – tento soubor cookie je nezbytný k identifikaci správných koncových bodů pro přenos výstražných signálů beacon; pro účely korelace zahrnuje ID relace.

·       dtSa – tento soubor cookie slouží k ukládání informací o aktivitách uživatele na více stránkách.

·       rxVisitor – tento soubor cookie obsahuje ID návštěvníka pro účely korelace relací.

·       rxvt – tento soubor cookie obsahuje časové známky pro určení konce relace.

Bližší informace o sledování aktivit uživatelů na internetu najdete v Zásadách ochrany soukromí, které společnost Dynatrace publikuje na stránkách https://www.webtrekk.com/privacy-notice.htmlhttps://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Dále můžete anonymizovat osobní údaje nebo ve svém prohlížeči zapnout funkci znemožňující shromažďování osobních údajů.

Bližší informace jsou k dispozici pod tímto odkazem:
Zásady ochrany soukromí při používání platformy Dynatrace pro monitoring reálných uživatelů | Dokumentace k platformě Dynatrace

i) Squarelovin

Tyto webové stránky nabízejí funkci, která zobrazuje obsah poskytnutý uživateli sociálních sítí, a to na základě jejich souhlasu. Obsah, který se v nástroji zobrazuje, je založen na funkčních souborech cookie (např. jazyk, poslední načtený stream a poslední zobrazený stream) a slouží k vašemu lepšímu uživatelskému zážitku. Tyto údaje dále používáme pro účely analýzy a statistiky. Bližší informace naleznete na stránkách https://squarelovin.com/privacy.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale nesouhlasíte s používáním souborů cookie Squarelovin, požádejte o jejich deaktivaci zasláním e-mailu na adresu privacy@squarelovin.com.

j) Google Campaign Manager 360 (dříve DoubleClick)

Pokud jste k tomu dali souhlas, budeme kvůli zobrazení reklam, které jsou pro vás relevantní, používat službu Google Campaign Manager 360 od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem společnost Google do vašeho zařízení pomocí vaší IP adresy instaluje soubor cookie. Vedle údajů o IP adrese, prohlížeči, zařízení, navštívených webových stránkách a době návštěvy tento soubor cookie shromažďuje také informace o reklamách zobrazených ve vašem prohlížeči a o reklamách, na které jste klikli. Tyto informace společnosti Google a jejím partnerům umožňují vám na základě předchozích návštěv na stránkách společnosti Henkel nebo na jiných stránkách zobrazovat reklamy dle vašich zájmů. Soubory cookie služby Campaign Manager k výběru reklam používají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při zobrazování reklam a zařazen do cílové skupiny. Soubory cookie uložené společností Google ve vašem zařízení tudíž umožňují vaše opětovné zacílení jak na webových stránkách společnosti Google (např. v rámci „Google Ads“), tak na našich stránkách (např. v rámci platformy „Google Marketing Platform“ a systému „Campaign Manager 360“) a v závislosti na vašich zájmech také na webových stránkách dalších partnerů.

Tyto informace slouží také k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k přípravě reportů určených provozovatelům webových stránek a věnovaných aktivitám na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webových stránkách a s používáním internetu.

Společnost Google může vaše údaje používat pro jakékoli vlastní účely, např. k profilování nebo k propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromáždila (např. prostřednictvím vašeho účtu Google).

Data vytvářená souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou přenášena a ukládána na server společnosti Google v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.

Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany společnosti Google.

Další informace o ochraně osobních údajů při používání služeb společnosti Google jsou uvedeny na stránkách http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale máte výhrady k používání souborů cookie pro účely služby Campaign Manager od společnosti Google, můžete tuto službu deaktivovat po kliknutí na odkaz https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

 

k) Facebook Pixel

Pokud jste k tomu dali souhlas, budeme používat nástroj Facebook Pixel od společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko) a Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) (dále jen „společnost Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje analyzovat a personalizovat naše reklamy v závislosti na vašem používání našich webových stránek a poskytovat vám reklamy, které jsou pro vás relevantní. Za tímto účelem nástroj Facebook Pixel shromažďuje údaje o vaší IP adrese, prohlížeči, návštěvách a aktivitách na našich stránkách, Facebook-ID a údaje o datu a času požadavku na server. Bližší informace o údajích, které s námi sdílíte prostřednictvím nástrojů, jako je Facebook Pixel, najdete v bodu 1.a. Smluvních podmínek společnosti Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Shromážděné údaje slouží k optimalizaci kampaní, k seskupování uživatelů sociální sítě Facebook na základě shromážděných údajů a k zacílení reklamních kampaní na sociální síti Facebook (Facebook Ads). Pro tyto účely lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo jiným členům vaší domácnosti.

Společnost Facebook může vaše údaje používat pro jakékoli vlastní účely, např. k profilování nebo k propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromáždila (např. prostřednictvím vašeho účtu Facebook). Pokud jste registrovaným uživatelem některé ze služeb společnosti Facebook, společnost Facebook může shromážděné údaje přiřadit k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Facebook registrováni a nepřihlásili jste se ke svému účtu, společnost Facebook může zjistit a zpracovat vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Společnost Facebook údaje částečně zpracovává také v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.

Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany společnosti Facebook.

Bližší informace o ochraně osobních údajů a o době jejich uložení v systémech společnosti Facebook najdete na stránkách https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud si nepřejete, aby vám na Facebooku byly zobrazovány reklamy dle vašich zájmů, můžete provést příslušná nastavení ve svém prohlížeči nebo přímo na Facebooku (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

l) Pinterest Pixel

Pokud jste k tomu dali souhlas, tyto webové stránky budou používat technologii sociální sítě Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko), která slouží ke sledování konverzí. Účelem této technologie je na sociální síti Pinterest zobrazit relevantní reklamy a nabídky návštěvníkům těchto webových stránek, kteří již projevili zájem o naše webové stránky a obsah/nabídky nebo kteří splňují určité charakteristiky (např. zájem o konkrétní témata nebo produkty zjištěný na základě návštěv webových stránek) a jsou členy sociální sítě Pinterest. Za tímto účelem je do našich webových stránek vložen pixel sociální sítě Pinterest určený ke sledování konverzí. Pixel generuje soubor cookie, který ukládá údaje o vaší IP adrese, prohlížeči, zařízení, o vašich návštěvách a aktivitách na našich webových stránkách a také údaje o datu a času požadavku na server. Bližší informace najdete v „Příloze A: Dodatek o sdílení dat v rámci sítě Pinterest“ (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pomocí tohoto souboru cookie dokáže sociální síť Pinterest identifikovat návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazení reklam na síti Pinterest (tzv. „Pinterest ads“). Pokud jste například projevili zájem o produkty na našich webových stránkách, může se vám na ně zobrazit reklama na síti Pinterest. Pomocí souboru cookie sítě Pinterest navíc můžeme pro statistické účely a průzkumy trhu sledovat účinnost reklam na síti Pinterest díky tomu, že vidíme, jestli uživatelé byli na naše webové stránky přesměrováni po kliknutí na reklamu na síti Pinterest (tzv. konverze).

Pinterest může vaše údaje používat pro jakékoli vlastní účely, např. k profilování nebo k propojení vašich údajů s jinými o vás shromážděnými údaji (např. prostřednictvím vašeho účtu Pinterest). Pokud jste na síti Pinterest zaregistrováni, Pinterest může shromážděné údaje přiřadit k vašemu účtu. I když nejste na síti Pinterest zaregistrováni a nepřihlásili jste se ke svému účtu, Pinterest může zjistit a zpracovat vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Pinterest údaje částečně zpracovává také v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.

Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany sítě Pinterest.

Bližší informace o ochraně osobních údajů a o době jejich uložení v systémech sítě Pinterest najdete na stránkách https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Pokud si nepřejete, aby vám na síti Pinterest byly zobrazovány reklamy dle vašich zájmů, můžete provést příslušná nastavení ve svém prohlížeči nebo přímo na síti Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

m) Sociální média

Součástí našich webových stránek jsou služby pro správu obsahu sociálních médií, jako např. soubory cookie a pluginy různých sociálních sítí. Služby tohoto charakteru jsou příslušnými společnostmi (dále jen „poskytovatelé“) poskytovány výhradně s vaším souhlasem. Účelem těchto služeb je umožnit vám sledovat a sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Těmito poskytovateli jsou:

·       Facebook provozovaný společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA a v Evropské unii společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů Facebooku a jejich vzhled najdete na stránkách https://developers.facebook.com/docs/plugins.

·       Twitter provozovaný společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled najdete na stránkách https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.

·       YouTube provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA a v Evropské unii společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Přehled YouTube pluginů najdete na stránkách https://developers.google.com/youtube/documentation.

·       Instagram poskytovaný společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Instagram“). Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhled najdete na stránkách https://developers.facebook.com/docs/instagram.

·       LinkedIn poskytovaný společností LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA a v Evropské unii společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Přehled pluginů LinkedInu a jejich vzhled najdete na stránkách https://developer.linkedin.com/plugins#.

·       TikTok poskytovaný a spravovaný společností TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko („TikTok“). Přehled pluginů TikToku a jejich vzhled najdete na stránkách https://developers.tiktok.com/?refer=tiktok_web.

 

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou tyto služby sociálních médií implementovány jako „tlačítka se dvěma kliknutími“. Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našich webových stránek obsahujících tyto nástroje nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů pouze v případě, že aktivujete služby sociálních médií, a tím povolíte přenos dat. Obsah různých nástrojů je poté přenesen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a poté zobrazen na vaší obrazovce.

Nástroj sociálních médií poskytovatele informuje o vámi navštívených webových stránkách, o vaší IP adrese, prohlížeči a o datu a času požadavku na server. Při používání kterékoli z funkcí sociálních médií (např. kliknutím na tlačítko „Sdílet“ nebo zanecháním komentáře) budou tyto informace za účelem jejich uchování také přeneseny prohlížečem přímo k poskytovateli. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako např. k analytice, marketingu, profilování a propojení vašich údajů s jinými o vás shromážděnými údaji (např. získanými z vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích.

Poskytovatelé údaje zpracovávají částečně také v USA. Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Na základě zákonů o sledování síťového provozu mohou k těmto údajům mít přístup různé státní orgány. Vaše osobní údaje nebudou po zveřejnění požívat stejné úrovně ochrany, přičemž nelze vyloučit, že nebudete moct uplatnit svá práva ohledně těchto údajů.
Povolením souborů cookie na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a s výše popsaným zpracováním ze strany poskytovatelů.

Další informace o sběru a používání údajů ze strany poskytovatelů a o právech a možnostech, jež máte k dispozici, abyste v těchto případech mohli chránit své osobní údaje, najdete v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Google: https://policies.google.com/privacy

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Nesouhlas se sběrem údajů:

Svůj souhlas můžete s platností do budoucna kdykoli odvolat tím, že soubory cookie zakážete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz „Cookies“ a poté na „Nastavení souborů cookie“. Další možností je upravit vaše preference změnou nastavení vašeho prohlížeče nebo vašeho účtu na sociálních médiích.

6.Commerce Connector

Mezi nástroje třetích stran integrované do našich webových stránek za účelem online nákupů patří tlačítko Buy Now (Koupit hned), které poskytuje a spravuje společnost Commerce Connector, (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Německo, tel: +49 (0)711 24 84 91 749, email: info@commerce-connector.com). Podrobné informace o této funkcionalitě a o souvisejícím zpracování údajů najdete na stránkách https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/.

7.Práva subjektů údajů/pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

§   právo na opravu,

§   právo na výmaz,

§   právo na omezení zpracování,

§   právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů

§   právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo vznést námitku

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoli právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, můžete ho s budoucím účinkem kdykoliv odvolat.

V těchto případech nebo v souvislosti s dalšími dotazy či podněty ohledně vašich osobních údajů kontaktujte nás prosím emailem dataprotectioncz@henkel.com nebo dopisem na HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00  Praha 8.