Skip to Content

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ECOSYSTEEM FEBRUARI 2022

1.     Algemeen

Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V, hierna Henkel genoemd, respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt. Nu willen wij u graag informeren over het type data dat door Henkel wordt verzameld en hoe deze data wordt gebruikt. U komt ook te weten hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen.

Eventuele wijzigingen in deze Verklaring Gegevensbescherming worden op deze pagina gepubliceerd. Zo kunt u zich op elk moment informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op Henkel websites.

2.     Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Nederland B.V. / Henkel Belgium N.V

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland / Esplanade 1, PO box 101, 1020 Brussel, België

Henkel gebruikt persoonlijke gegevens in de eerste plaats om deze website aan de gebruikers ter beschikking te stellen en om de goede werking en de veiligheid van deze site te verzekeren. Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen, of als de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven aan Henkel.

Henkel bewaart en verwerkt data specifiek voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde data. Dit omvat: het IP-adres of de apparaat-ID toegewezen aan het eindapparaat dat wij nodig hebben voor het verzenden van de gevraagde inhoud (bijv. met name inhoud, tekst en afbeeldingen, evenals databestanden die kunnen worden gedownload, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het type eindapparaat, het type browser dat wordt gebruikt en de datum en tijd van gebruik.

Henkel bewaart deze informatie maximaal 7 dagen met het oog op het herkennen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook voor het verbeteren van de presentatie, functies en functionaliteiten van de dienst en voor algemene administratieve taken.

Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de gebruiksdata, inclusief de IP-adressen, zonder onnodige vertraging, zodra deze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van de data is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend legitiem belang heeft bij het garanderen en verbeteren van de functionaliteit en de foutloze werking van de website en dat deze is afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Ontvangers van de verzamelde gegevens kunnen zijn: leden van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere gelieerde bedrijven van Henkel, externe dienstverleners (bijv. voor hosting en content management, marketing agentschappen, andere derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren), autoriteiten in de uitoefening van hun respectievelijke taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld in het geval van een officieel verzoek van hun kant, of indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de rechten van Henkel, en huidige of toekomstige kopers van Henkel bedrijven in het geval van een zakelijke transactie, zoals een verkoop, fusie of overname.

3.     Verdere verwerking van Persoonsgegevens

a)    Contactformulier

Het kan zijn dat u uw contactgegevens heeft verstrekt via ons contactformulier. Wij gebruiken uw gegevens voor de beantwoording van uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek.

Voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als vereist is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

b)    Wedstrijden

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en uw adres hebt verstrekt tijdens uw deelname aan een wedstrijd die wij van tijd tot tijd op onze website aanbieden. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor de uitvoering van de wedstrijd.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor de verdeling van prijzen of voor het uitvoeren van de wedstrijd.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wedstrijd.

Voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartijd, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

c)         Webinar

Het kan zijn dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, heeft verstrekt tijdens uw deelname aan webinars. Wij gebruiken uw gegevens voor het doel van het verzorgen van het webinar.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij voor het verzorgen van het webinar.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om het webinar aan u te leveren.

Indien u geen toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons relatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

d)    Enquêtes

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, hebt verstrekt toen u deelnam aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het doel van het uitvoeren van de enquête.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de enquête.

Voor zover u niet hebt ingestemd met een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

4.     Toestemming / Intrekking van toestemming

a)      Customer Relationship Management/ Online Platforms

U kunt toestemming hebben gegeven dat Henkel verwerkt

§  Uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt verstrekt,

§  de inhoud en omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mail,

§  uw gebruik van de Henkel websites,

§  gegevens over uw deelname aan de online trainingen van Henkel

§  activiteiten op de sociale mediasites van Henkel (in blogs, Facebook Fanpages, enz.)

§  uw gebruikersprofiel en de respectieve informatie, door u verstrekt bij de registratie voor Henkel-diensten (zoals Schwarzkopf Professional Services, enz.)

§  uw gebruik van Henkel Apps (zoals de House of Color App, enz.)

§  uw gebruik van Henkel Nieuwsbrieven en E-Mail reclame,

§  uw gebruik van smart devices (zoals de SalonLab Smart Analyzer),

§  uw beoordelingen gepubliceerd op externe websites en platforms, beschikbaar gesteld aan Henkel accounts,

§  uw gebruik van Henkel Online Shops, inclusief uw aankoopgeschiedenis,

§  uw betalingsgegevens,

§  uw betrokkenheid bij online advertenties van Henkel

in het kader van Henkels klantenrelatiebeheer/onlineplatforms

met het oog op

§  advertenties (per post, in de browser, in-app en zoals hieronder gespecificeerd indien u een aanvullende toestemming geeft)

§  het geven van technisch advies, zoals over het gebruik van producten of technologieën

§  marktonderzoek,

§  het aanbieden van online diensten zoals eLearning, webinars

§  communicatie in verband met evenementen

§  het houden van enquêtes,

§  het personaliseren van online diensten zoals log-in delen van websites, online winkels en

§  het voorstellen van gepersonaliseerde verkoopaanbiedingen aan u.

Om het geselecteerde doel te bereiken kan Henkel

§  de hierboven vermelde gegevens te combineren met andere gegevens die Henkel legaal over u heeft verzameld, bijvoorbeeld via loterijen of andere website-activiteiten, en

§  de gegevens te analyseren om relevante reclamemaatregelen te bepalen.

Bij deze analyse past Henkel een geautomatiseerde methodologie toe die helpt om diensten en aanbiedingen af te stemmen op individuele klantenprofielen. Contacten worden gecategoriseerd op basis van hun online en offline activiteiten. Op basis van de categorie waarin ze zijn ingedeeld en hun locatie, worden de contacten toegewezen aan salesmedewerkers en ontvangen ze verschillende informatie over onze producten en diensten, alsook reclamemateriaal.

Wij slaan de gegevens slechts op zolang de toestemming geldig is of zolang als vereist is in het geval van wettelijke bewaarplichten.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de desbetreffende hyperlink in de bevestigingse-mail of door de instellingen in uw account te wijzigen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

b)      Advertenties via elektronische post

U kunt er ook mee hebben ingestemd dat Henkel contact met u opneemt over aanbiedingen, producten en diensten van Henkel’s Beauty Care range via elektronische post (e-mail, SMS, mms, instant message) en/of telefoon.

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze Schwarzkopf Professional Nieuwsbrief en e-mailreclame, zullen wij de inhoud van de nieuwsbrief personaliseren door de volgende persoonlijke gegevens te analyseren, om u zo de voor u meest relevante informatie te kunnen verstrekken:

§  Van Henkel websites:

»       Gebruiksgegevens (frequentie, tijd, interesses, interactie met contactformulieren, campagnes en loterijen, bezoeken aan specifieke subdomeinen);

»       Uw gebruikersprofiel en de bijbehorende informatie (zoals profielfoto, inloginformatie), door u verstrekt bij het registreren voor Henkel diensten (zoals Schwarzkopf Professional Services etc.);

»       Interesses die door u zijn verstrekt op ons learning platform (bijv. kapsels, beroemdheden, seminars, producten, leergeschiedenis - cursussen die zijn gestart, afgerond, professionele vaardigheden)

»       Trackinggegevens uit cookies, pixels, fingerprints, web SDK's en soortgelijke technologieën;

§  Van SKP Online Shops:

»       Aankopen (bijv. historische transactiegegevens, eShop-transacties);

»       De door u opgegeven interesses (bijv. kapsels, beroemdheden, seminars, producten);

»       Trackinggegevens uit cookies, pixels, vingerafdrukken en soortgelijke technologieën;

»       Betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer, vervaldatum, transactiegeschiedenis/betalingsweigeringen, creditcardtype).

§  Van Schwarzkopf Professional Apps:

»       Training (b.v. geboekte sessies, voltooid);

»       Mobiele Apparaat informatie (Apparaat ID, batterij, besturingssysteem, apparaat type);

»       Tracking informatie;

»       Inloggegevens.

§  Uit interactie met u (bijv. via customer service):

»       Algemeen (b.v. naam, datum van identificatie, registratie);

»       Contact (bijv. e-mail, telefoonnummer, postadres);

»       Relatie (bijv. klantstatus, contact met klantenservice);

»       Productevaluaties.

§  Van de SalonLab Analyzer:

»       Log in informatie;

»       Datum en tijd van gebruik;

»       Vastgelegde gegevens over de haarstructuur en een waarde die de toegepaste haarkleur aangeeft.

§  Van Externe Review Platforms:

»       Beoordelingen die u hebt gegeven en beschikbaar gesteld aan Schwarzkopf Professional en/of Henkel accounts

§  Van Social Media Platforms:

»       Online Reputatie (bijv. volgers in sociale media, betrokkenheid bij sociale media, opmerkingen, ratings & reviews)

§  Uw betrokkenheid bij online advertenties voor Schwarzkopf Professional en andere Henkel-producten (bijv. advertentie-impressies en -kliks)

Wij gebruiken uw gegevens zoals hierboven onder punt 4.a) van deze gegevensbeschermingsverklaring uiteengezet, om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de desbetreffende hyperlink in de bevestigingse-mail of door de instellingen in uw account te wijzigen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

5.     Cookies, Pixels, Vingerafdrukken en soortgelijke technologieën

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevenseenheden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, die een willekeurig gegenereerd nummer is en op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommige verlopen aan het einde van uw website-sessie; andere blijven langer op uw apparaat staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) zullen alleen worden toegepast op basis van uw voorafgaande toestemming.

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website worden geplaatst en alleen door die website kunnen worden gelezen. Third-party cookies zijn cookies die door andere organisaties worden geplaatst en die wij gebruiken voor verschillende diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van externe analytics service providers die namens ons cookies plaatsen om ons te vertellen wat wel en niet leuk wordt gevonden op onze website. Daarnaast kan de website die u bezoekt embedded content bevatten van bijvoorbeeld YouTube, die op hun beurt hun eigen cookies kunnen plaatsen.

Een pixel is meestal niet meer dan een transparante afbeelding van 1 x 1 pixel, die op de website wordt geplaatst om gegevens te verzamelen zoals het IP-adres, het type browser, het tijdstip van toegang, of eerder ingestelde cookies met als doel de inhoud te personaliseren of het browsen efficiënter en gemakkelijker te maken. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelt de website gegevens over het besturingssysteem van een apparaat, de browser, de taal, geïnstalleerde lettertypes, het IP-adres, plug-ins en andere informatie. Op die manier kan een apparaat opnieuw worden geïdentificeerd voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en andere technologieën en hun doeleinden vindt u op onze website onder "Cookies" en "Cookie-instellingen". Daar kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

Uw voorkeur wordt ingesteld voor het genoemde domein, per browser en apparaat. Als u onze website dus thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt en uw toestemming wilt intrekken, moet u de gegevensopslag op elk gebruikt apparaat of browser weigeren.

Adobe Customer Data Platform

Ons customer data platform heeft tot doel een totaalbeeld te geven van de klantgegevens over al onze digitale contactpunten, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende gegevensbronnen (waaronder de hieronder genoemde). Daartoe verzamelt en verwerkt het customer data platform gegevens die via verschillende API-calls worden binnengehaald. In overeenstemming met de toestemming van de gebruiker vindt verdere analyse, segmentering en personalisering plaats om een naadloze gebruikerservaring op alle professionele touchpoints te bieden.

a) Adobe Captivate Prime

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Captivate Prime, een leermanagementsysteem dat wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel worden cookies op uw apparaat geïnstalleerd om een naadloze login en contentconsumptie-ervaring te bieden. Met de twee cookies APRIMEID en Primec kan een gebruiker op een bepaald apparaat worden onthouden, trainingen hervatten vanaf het punt waar hij was gestopt en andere voordelen genieten. Captivate Prime vereist deze twee cookies om elke API-oproep te autoriseren en te authenticeren om de juiste gegevenstoegang en een naadloze leerervaring te garanderen

Meer informatie over privacy in Adobe-diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van Adobe Captive Prime-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Captive Prime deactiveren.

b) Google Ads

Mits u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van "Google Ads", een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), om de effectiviteit van reclamemaatregelen te evalueren en om u opnieuw aan te spreken. Wanneer u onze website bezoekt, installeert "Google Ads" een cookie op uw apparaat. Met die cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen alsmede uw IP-adres, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en het tijdstip van toegang met het oog op de analyse en visualisering van de reikwijdtemeting van onze advertenties en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Voor dit doel kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Met "Remarketing" kunnen gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. bij Google Search of op YouTube) opnieuw worden geïdentificeerd en herkend en kunnen hen op hun interesses afgestemde advertenties worden getoond.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar echter geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, kunt u onder deze link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) informatie vinden over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen. U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Mits u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren aan de website-exploitant. De cookie verzamelt ook informatie over de interacties die gebruikers hadden met advertenties (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie).

Google Analytics wordt geïmplementeerd met behulp van de "Google Tag Manager", een tag management systeem (TMS) waarmee u snel en eenvoudig meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als "tags", kunt bijwerken op uw website of mobiele app.

Henkel zal de verzamelde gegevens gebruiken om campagnes te optimaliseren, retargeting toe te passen en advertenties te personaliseren. Voor dit doel maken de cookies die door Google op uw apparaat worden opgeslagen het mogelijk om u te retargeten enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Marketing Platform" en "Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt. Daartoe wordt uw browser tijdens de levering van reclame geïdentificeerd en aan een doelgroep toegewezen. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante en interessante advertenties te tonen.

Google (als controller) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Google-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en kunt u mogelijk uw rechten met betrekking tot de gegevens niet uitoefenen.

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd; dit betekent dat Google het laatste octet van het IP-adres zal trunceren/anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u zich niet prettig voelt bij het gebruik van Google Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser-plugin downloaden en installeren om het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google Analytics (cookies en IP-adres) te deactiveren.

d) Google Optimize 360

Mits u toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website het hulpprogramma "Google Optimize 360" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize 360 analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren op basis van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize 360 is een in Google Analytics geïntegreerd hulpprogramma, zodat de hierboven vermelde verklaringen over Google Analytics ook in dit opzicht van toepassing zijn.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of een opt-out plugin voor Google Analytics te installeren (zie hierboven).

e) Google Analytics voor Firebase

Mits u toestemming heeft gegeven, maken onze mobiele apps gebruik van Google Analytics voor Firebase, geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om de interacties van gebruikers binnen de respectieve app te evalueren. Dit kan app-updates, de-installaties en de gebruiksfrequentie omvatten. Verzamelde informatie kan variëren per apparaat en per omgeving. In het algemeen helpt deze dienst bij het verstrekken van analyses en attributie.

Voor dit doel wordt een door de gebruiker instelbare identificatiecode gebruikt die door het besturingssysteem van het mobiele apparaat wordt verstrekt, namelijk de advertentie-ID's "AdID" voor Android en "IDFA" voor Apple. Deze zijn bedoeld om activiteiten te traceren voor zowel reclame- als dienstverlenings- en targetingdoeleinden.

Meer informatie over privacy in de Firebase-services van Google Analytics vindt u hier: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase Crashlytics wordt verder gebruikt om crashes binnen een project te identificeren, alarmmails te sturen naar projectleden en klanten te ondersteunen bij het debuggen van dergelijke fouten. Crashlytics is een tool die geïntegreerd is in Google Analytics voor Firebase, zodat de hierboven vermelde verklaringen over Google Analytics voor Firebase ook in dit opzicht van toepassing zijn.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door u af te melden onder de "Privacy-instellingen" van de app. Gepersonaliseerde reclame kan worden aangepast binnen de accountinstellingen van de app store voor respectievelijk Android en iOS.

f) Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.

Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.

g) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelen en bewaren onze mobiele apps gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door gebruik te maken van een technologie van Webtrekk. Deze gegevens worden opgeslagen in en verder verwerkt op basis van anonieme of pseudonieme gebruikersprofielen (afhankelijk van de gebruikte technologie en dienst). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen in Cookies of andere gelijksoortige technologieën zoals hierboven uiteengezet. Naast de gegevens die worden verzameld bij het openen van de app (zoals hierboven uiteengezet) kan dit ook informatie omvatten met betrekking tot de app die u gebruikt om ons te bezoeken, de app die u bezoekt terwijl u bij ons bent en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u hebt gebruikt om onze app te vinden.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers worden de gegevens die met de Webtrekk-technologieën worden verzameld, niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden ze niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens over de desbetreffende gebruiker.

Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, is de verwerking gebaseerd op wettelijke bepalingen die dit rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) Henkel er een legitiem belang bij heeft dat de app is afgestemd op de behoeften van de gebruiker; of (2) de gegevens in pseudonieme vorm worden gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden en de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik.

Meer informatie over de webtracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of volg deze link: https://mapp.com/opt-out-mapp/ om de opt-out cookie voor Mapps te installeren).

h) Dynatrace Real User Monitoring

Wij gebruiken Dynatrace om inzicht te krijgen in de prestaties van onze webapplicatie en om te begrijpen hoe onze gebruikers er doorheen navigeren. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, klikken op knoppen, klikken op koppelingen, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Deze gegevens helpen ons om de prestaties van ons aanbod voortdurend te verbeteren en om functionele problemen te identificeren en op te lossen. Om dit correct en effectief te laten werken, vereist Dynatrace het gebruik van een set cookies. We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, dit betekent dat Dynatrace het laatste octet van het IP-adres zal trunceren/anonimiseren. U kunt de ingebouwde do-not-track functie van uw browser inschakelen om ervoor te zorgen dat geen persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Dynatrace Cookies We gebruiken Dynatrace RUM om inzicht te krijgen in de prestaties van onze webapplicatie en om te begrijpen hoe onze gebruikers er doorheen navigeren. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, geklikte knoppen en links, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Dit helpt ons om de prestaties van ons aanbod voortdurend te verbeteren en om functionele problemen te identificeren en op te lossen. De volgende cookies worden door Dynatrace ingesteld:

·       dtCookie - deze cookie volgt een bezoek over meerdere verzoeken

·       dtLatC - deze cookie meet de serverlatentie voor prestatiemonitoring

·       dtPC - deze cookie is nodig om de juiste eindpunten voor beacon-transmissie te identificeren; bevat sessie-ID voor correlatie.

·       dtSa - dit cookie biedt tussenopslag voor acties die pagina’s overspannen

·       rxVisitor - deze cookie bevat de bezoekers-ID om sessies te correleren

·       rxvt - deze cookie bevat sessietime-out-tijdstempels

Meer informatie over de webtracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of persoonsgegevens te anonimiseren of u kunt de ingebouwde do-not-track-functie van uw browser inschakelen om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u deze link volgen:

Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation

i) Squarelovin

Deze website biedt de functie om inhoud weer te geven die door gebruikers van sociale media is aangeleverd na hun toestemming. De inhoud die u ziet binnen de tool is gebaseerd op functionele cookies (bijv. taal, laatst geladen stream en laatst bekeken stream) en is voor uw gemak. Verder gebruiken we de gegevens voor analyse- en statistiekdoeleinden. Meer informatie vindt u hier: https://squarelovin.com/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar het gebruik van Squarelovin-cookies u echter niet aanstaat, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@squarelovin.com om ze respectievelijk uit te schakelen.

j) Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick)

Mits u toestemming heeft gegeven, maken wij met Google Campaign Manager 360 gebruik van een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, om u relevante advertenties te tonen. Voor dit doel installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast IP-adres, browser- en apparaatinformatie, bezochte websites en tijdstip van toegang, verzamelt deze cookie ook informatie over de advertenties die in uw browser worden getoond en op welke advertenties u klikt. Hierdoor kunnen Google en zijn partnersites interessespecifieke advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan Henkel-pagina's of andere websites. De Campaign Manager-cookies maken gebruik van een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser is toegekend om de advertenties op het scherm en de aantrekkelijke advertenties te controleren. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd wanneer advertenties worden weergegeven, en toegewezen aan een doelgroep. De door Google op uw apparaat opgeslagen cookies maken het dus mogelijk dat u enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt, wordt geretarget.

Deze informatie zal ook worden gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Google-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Objection to data collection:

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Google Campaign-cookies, kunt u deze link (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) volgen om de Campaign Manager-dienst van Google uit te schakelen.

k) Facebook Pixel

Mits u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de Facebook Pixel die wordt geleverd door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Met dit hulpmiddel kunnen wij onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website, zodat wij advertenties kunnen aanbieden die specifiek op u zijn afgestemd. Daartoe verzamelt de pixel uw IP-adres, browserinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, "Facebook-ID" en datum en tijd van het serververzoek. Zie paragraaf 1 a. van de Facebook Business Tools Voorwaarden (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via Business Tools zoals de Pixel.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren, dat zijn groepen van Facebook-gebruikers op basis van die verzamelde gegevens, om advertentiecampagnes op Facebook te richten (Facebook Ads). Voor dit doel kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen.

Facebook kan uw gegevens gebruiken voor een van zijn eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw Facebook-account). Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde gegevens toewijzen aan uw account. Ook wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd of u zich niet hebt aangemeld, kan Facebook uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten inzake massatoezicht. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en kunt u mogelijk uw rechten met betrekking tot de gegevens niet uitoefenen.

Door cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Facebook.

Meer informatie over gegevensbescherming en de opslagperiode op Facebook kunt u vinden op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Facebook-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Facebook wilt ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

l) Pinterest Pixel

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt de website gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest te tonen aan bezoekers van deze website die al belangstelling hebben getoond voor onze website en inhoud/aanbiedingen of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) en Pinterest-leden zijn. Daartoe is op onze websites een zogenaamde conversion tracking pixel van Pinterest geïntegreerd. De pixel genereert een cookie die uw IP-adres, browser- en apparaatinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, evenals de datum en tijd van het serververzoek opslaat. Meer informatie vindt u onder "Bijlage A: Pinterest Data Sharing Addendum" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Met de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Pinterest-advertenties") bepalen. Als u bijvoorbeeld op onze website interesse heeft getoond in onze producten, kan u op Pinterest een advertentie voor onze producten worden getoond. Met de Pinterest cookie kunnen wij ook de effectiviteit van de Pinterest advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Pinterest advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zogenaamde "conversie").

Pinterest kan uw gegevens gebruiken voor haar eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw Pinterest account). Als u bij Pinterest geregistreerd bent, kan Pinterest de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Ook wanneer u niet bij Pinterest geregistreerd bent of u niet hebt ingelogd, kan Pinterest uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en verwerken.

Pinterest verwerkt de gegevens deels ook in de Verenigde Staten. Volgens Europees recht is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten inzake massatoezicht. Wanneer uw persoonsgegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Pinterest.

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn op Pinterest is te vinden op: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Pinterest-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Pinterest wilt ontvangen (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

m) Social Media

Social Media content management diensten zoals cookies en plug-ins van verschillende social media netwerken zijn geïntegreerd in onze webpagina's. De betreffende diensten worden door de betreffende bedrijven ("providers") pas geleverd nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het doel van deze diensten is om u in staat te stellen onze inhoud te bekijken en te delen met uw vrienden en netwerken. Deze aanbieders zijn:

·       Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, en binnen de EU door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins

·       Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

·       YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS, en binnen de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Voor een overzicht van de YouTube plugins, ga naar: https://developers.google.com/youtube/documentation

·       Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Instagram"). Voor een overzicht van de Instagram plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/instagram

·       LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, en binnen de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Voor een overzicht van de LinkedIn plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developer.linkedin.com/plugins#

·       TikTok wordt aangeboden en beheerd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ("TikTok"). Voor een overzicht van de TikTok plug-ins en hun verschijning, ga naar: https://developers.tiktok.com/?refer=tiktok_web

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden deze sociale-mediadiensten geïmplementeerd als "2-klik-knoppen". Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke tools bevat, niet automatisch wordt verbonden met de servers van de providers. Alleen als u de socialemediadiensten activeert en daarmee toestemming geeft voor gegevensoverdracht, maakt de browser een directe verbinding met de servers van de aanbieders. De inhoud van de verschillende tools wordt dan door de betreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en vervolgens op uw beeldscherm weergegeven.

De social media tool informeert de aanbieder over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browserinformatie en de datum en tijd van de serveraanvraag. Wanneer u gebruik maakt van een van de functies van de sociale media (bijv. klikken op de knop "Delen", een commentaar achterlaten), wordt ook deze informatie door de browser rechtstreeks aan de aanbieder doorgegeven om te worden bewaard. Deze aanbieders kunnen uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor analyses, marketing, profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijvoorbeeld via uw gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder), ook als u niet bent ingelogd op uw social media-account.

De aanbieders verwerken de gegevens deels ook in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies op de Henkel website toe te staan, gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven vermelde data en de eerder beschreven verwerking door de providers.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door de providers en over de rechten en mogelijkheden die u hebt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, kunt u vinden in het beleid van de providers inzake gegevensbescherming/privacy:

Gegevensbescherming/privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbescherming/privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Gegevensbescherming/privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen door uw browserinstellingen of de instellingen van uw socialemediaplatform te wijzigen.

6.     Commerce Connector

De integratie van hulpprogramma's van derden voor e-commercedoeleinden omvat de integratie van een koop nu-knop, geleverd en beheerd door Commerce Connector, (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Deutschland, Tel: +49 (0)711 24 84 91 749, E-mail: info@commerce-connector.com.) Gedetailleerde informatie over de functionaliteit en de gegevensverwerking vindt u onder de volgende link: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/ .

7.     Uw rechten als betrokkene / functionaris voor gegevensbescherming  

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Bovendien kunt u, mits aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

§  Recht op rectificatie

§  Recht op wissen

§  Recht op beperking van de verwerking

§  Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

§  Recht op gegevensoverdraagbaarheid (vanaf 25 mei 2018)

Recht op bezwaar

In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

In deze gevallen, of indien u andere vragen of zorgen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar Data Protection Delegate voor BNL, Jan Sturtewagen, Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, PO box 101, 1020 Brussel, België (E-mail: compliance.benelux@henkel.com

1. Algemeen

Henkel Belgium N.V, hierna Henkel genoemd, respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt. Nu willen wij u graag informeren over het type data dat door Henkel wordt verzameld en hoe deze data wordt gebruikt. U komt ook te weten hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen.

Eventuele wijzigingen in deze Verklaring Gegevensbescherming worden op deze pagina gepubliceerd. Zo kunt u zich op elk moment informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op Henkel websites. 

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium N.V

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Esplanade 1, PO box 101, 1020 Brussel, België 

Henkel gebruikt persoonlijke gegevens in de eerste plaats om deze website aan de gebruikers ter beschikking te stellen en om de goede werking en de veiligheid van deze site te verzekeren. Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen, of als de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven aan Henkel.

Henkel bewaart en verwerkt data specifiek voor de volgende doeleinden: 

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde data. Dit omvat: het IP-adres of de apparaat-ID toegewezen aan het eindapparaat dat wij nodig hebben voor het verzenden van de gevraagde inhoud (bijv. met name inhoud, tekst en afbeeldingen, evenals databestanden die kunnen worden gedownload, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het type eindapparaat, het type browser dat wordt gebruikt en de datum en tijd van gebruik.

Henkel bewaart deze informatie maximaal 7 dagen met het oog op het herkennen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook voor het verbeteren van de presentatie, functies en functionaliteiten van de dienst en voor algemene administratieve taken.

Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de gebruiksdata, inclusief de IP-adressen, zonder onnodige vertraging, zodra deze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van de data is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend legitiem belang heeft bij het garanderen en verbeteren van de functionaliteit en de foutloze werking van de website en dat deze is afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Ontvangers van de verzamelde gegevens kunnen zijn: leden van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere gelieerde bedrijven van Henkel, externe dienstverleners (bijv. voor hosting en content management, marketing agentschappen, andere derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren), autoriteiten in de uitoefening van hun respectievelijke taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld in het geval van een officieel verzoek van hun kant, of indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de rechten van Henkel, en huidige of toekomstige kopers van Henkel bedrijven in het geval van een zakelijke transactie, zoals een verkoop, fusie of overname.

3. Verdere verwerking van Persoonsgegevens

a) Contactformulier 

Het kan zijn dat u uw contactgegevens heeft verstrekt via ons contactformulier. Wij gebruiken uw gegevens voor de beantwoording van uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek.

Voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als vereist is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

b) Wedstrijden

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en uw adres hebt verstrekt tijdens uw deelname aan een wedstrijd die wij van tijd tot tijd op onze website aanbieden. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor de uitvoering van de wedstrijd.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor de verdeling van prijzen of voor het uitvoeren van de wedstrijd.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wedstrijd.

Voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartijd, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

c) Webinar

Het kan zijn dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, heeft verstrekt tijdens uw deelname aan webinars. Wij gebruiken uw gegevens voor het doel van het verzorgen van het webinar.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij voor het verzorgen van het webinar.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om het webinar aan u te leveren.

Indien u geen toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons relatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

d) Enquêtes

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, hebt verstrekt toen u deelnam aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het doel van het uitvoeren van de enquête.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de enquête.

Voor zover u niet hebt ingestemd met een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

4. Toestemming / Intrekking van toestemming

a)  Customer Relationship Management/ Online Platforms

    U kunt toestemming hebben gegeven dat Henkel verwerkt       

 • Uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt verstrekt,
 • de inhoud en omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mail,

 • uw gebruik van de Henkel websites,

 • gegevens over uw deelname aan de online trainingen van Henkel

 • activiteiten op de sociale mediasites van Henkel (in blogs, Facebook Fanpages, enz.)

 • uw gebruikersprofiel en de respectieve informatie, door u verstrekt bij de registratie voor Henkel-diensten (zoals Schwarzkopf Professional Services, enz.)

 • uw gebruik van Henkel Apps (zoals de House of Color App, enz.)

 • uw gebruik van Henkel Nieuwsbrieven en E-Mail reclame,

 • uw gebruik van smart devices (zoals de SalonLab Smart Analyzer),

 • uw beoordelingen gepubliceerd op externe websites en platforms, beschikbaar gesteld aan Henkel accounts,

 • uw gebruik van Henkel Online Shops, inclusief uw aankoopgeschiedenis,

 • uw betalingsgegevens,

 • uw betrokkenheid bij online advertenties van Henkel

  in het kader van Henkels klantenrelatiebeheer/onlineplatforms 

 • met het oog op

 • advertenties (per post, in de browser, in-app en zoals hieronder gespecificeerd indien u een aanvullende toestemming geeft)

 • het geven van technisch advies, zoals over het gebruik van producten of technologieën

 • marktonderzoek,

 • het aanbieden van online diensten zoals eLearning, webinars

 • communicatie in verband met evenementen

 • het houden van enquêtes,

 • het personaliseren van online diensten zoals log-in delen van websites, online winkels en 

 • het voorstellen van gepersonaliseerde verkoopaanbiedingen aan u.

 • Om het geselecteerde doel te bereiken kan Henkel
 • de hierboven vermelde gegevens te combineren met andere gegevens die Henkel legaal over u heeft verzameld, bijvoorbeeld via loterijen of andere website-activiteiten, en

 • de gegevens te analyseren om relevante reclamemaatregelen te bepalen. 

 •  

Bij deze analyse past Henkel een geautomatiseerde methodologie toe die helpt om diensten en aanbiedingen af te stemmen op individuele klantenprofielen. Contacten worden gecategoriseerd op basis van hun online en offline activiteiten. Op basis van de categorie waarin ze zijn ingedeeld en hun locatie, worden de contacten toegewezen aan salesmedewerkers en ontvangen ze verschillende informatie over onze producten en diensten, alsook reclamemateriaal.

Wij slaan de gegevens slechts op zolang de toestemming geldig is of zolang als vereist is in het geval van wettelijke bewaarplichten.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de desbetreffende hyperlink in de bevestigingse-mail of door de instellingen in uw account te wijzigen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

b)   Advertenties via elektronische post

U kunt er ook mee hebben ingestemd dat Henkel contact met u opneemt over aanbiedingen, producten en diensten van Henkel’s Beauty Care range via elektronische post (e-mail, SMS, mms, instant message) en/of telefoon.

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze Schwarzkopf Professional Nieuwsbrief en e-mailreclame, zullen wij de inhoud van de nieuwsbrief personaliseren door de volgende persoonlijke gegevens te analyseren, om u zo de voor u meest relevante informatie te kunnen verstrekken:

 • Van Henkel websites:

 • Gebruiksgegevens (frequentie, tijd, interesses, interactie met contactformulieren, campagnes en loterijen, bezoeken aan specifieke subdomeinen); 

 • Uw gebruikersprofiel en de bijbehorende informatie (zoals profielfoto, inloginformatie), door u verstrekt bij het registreren voor Henkel diensten (zoals Schwarzkopf Professional Services etc.);

 • Interesses die door u zijn verstrekt op ons learning platform (bijv. kapsels, beroemdheden, seminars, producten, leergeschiedenis - cursussen die zijn gestart, afgerond, professionele vaardigheden)

 • Trackinggegevens uit cookies, pixels, fingerprints, web SDK's en soortgelijke technologieën;

 • Van SKP Online Shops:

 • Aankopen (bijv. historische transactiegegevens, eShop-transacties);

 • De door u opgegeven interesses (bijv. kapsels, beroemdheden, seminars, producten);

 • Trackinggegevens uit cookies, pixels, vingerafdrukken en soortgelijke technologieën;

 • Betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer, vervaldatum, transactiegeschiedenis/betalingsweigeringen, creditcardtype).

 • Van Schwarzkopf Professional Apps:

 • Training (b.v. geboekte sessies, voltooid);

 • Mobiele Apparaat informatie (Apparaat ID, batterij, besturingssysteem, apparaat type);

 • Tracking informatie;

 • Inloggegevens.

 • Uit interactie met u (bijv. via customer service):

 • Algemeen (b.v. naam, datum van identificatie, registratie);

 • Contact (bijv. e-mail, telefoonnummer, postadres);

 • Relatie (bijv. klantstatus, contact met klantenservice);

 • Productevaluaties.

 • Van de SalonLab Analyzer:

 • Log in informatie;

 • Datum en tijd van gebruik;

 • Vastgelegde gegevens over de haarstructuur en een waarde die de toegepaste haarkleur aangeeft.

 • Van Externe Review Platforms:

 • Beoordelingen die u hebt gegeven en beschikbaar gesteld aan Schwarzkopf Professional en/of Henkel accounts 

 • Van Social Media Platforms:

 • Online Reputatie (bijv. volgers in sociale media, betrokkenheid bij sociale media, opmerkingen, ratings & reviews)

 • Uw betrokkenheid bij online advertenties voor Schwarzkopf Professional en andere Henkel-producten (bijv. advertentie-impressies en -kliks)

Wij gebruiken uw gegevens zoals hierboven onder punt 4.a) van deze gegevensbeschermingsverklaring uiteengezet, om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de desbetreffende hyperlink in de bevestigingse-mail of door de instellingen in uw account te wijzigen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

5. Cookies, Pixels, Vingerafdrukken en soortgelijke technologieën

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevenseenheden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, die een willekeurig gegenereerd nummer is en op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommige verlopen aan het einde van uw website-sessie; andere blijven langer op uw apparaat staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) zullen alleen worden toegepast op basis van uw voorafgaande toestemming.

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website worden geplaatst en alleen door die website kunnen worden gelezen. Third-party cookies zijn cookies die door andere organisaties worden geplaatst en die wij gebruiken voor verschillende diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van externe analytics service providers die namens ons cookies plaatsen om ons te vertellen wat wel en niet leuk wordt gevonden op onze website. Daarnaast kan de website die u bezoekt embedded content bevatten van bijvoorbeeld YouTube, die op hun beurt hun eigen cookies kunnen plaatsen.

Een pixel is meestal niet meer dan een transparante afbeelding van 1 x 1 pixel, die op de website wordt geplaatst om gegevens te verzamelen zoals het IP-adres, het type browser, het tijdstip van toegang, of eerder ingestelde cookies met als doel de inhoud te personaliseren of het browsen efficiënter en gemakkelijker te maken. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelt de website gegevens over het besturingssysteem van een apparaat, de browser, de taal, geïnstalleerde lettertypes, het IP-adres, plug-ins en andere informatie. Op die manier kan een apparaat opnieuw worden geïdentificeerd voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en andere technologieën en hun doeleinden vindt u op onze website onder "Cookies" en "Cookie-instellingen". Daar kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

Uw voorkeur wordt ingesteld voor het genoemde domein, per browser en apparaat. Als u onze website dus thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt en uw toestemming wilt intrekken, moet u de gegevensopslag op elk gebruikt apparaat of browser weigeren. 

Adobe Customer Data Platform

Ons customer data platform heeft tot doel een totaalbeeld te geven van de klantgegevens over al onze digitale contactpunten, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende gegevensbronnen (waaronder de hieronder genoemde). Daartoe verzamelt en verwerkt het customer data platform gegevens die via verschillende API-calls worden binnengehaald. In overeenstemming met de toestemming van de gebruiker vindt verdere analyse, segmentering en personalisering plaats om een naadloze gebruikerservaring op alle professionele touchpoints te bieden.

a) Adobe Captivate Prime

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Captivate Prime, een leermanagementsysteem dat wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel worden cookies op uw apparaat geïnstalleerd om een naadloze login en contentconsumptie-ervaring te bieden. Met de twee cookies APRIMEID en Primec kan een gebruiker op een bepaald apparaat worden onthouden, trainingen hervatten vanaf het punt waar hij was gestopt en andere voordelen genieten. Captivate Prime vereist deze twee cookies om elke API-oproep te autoriseren en te authenticeren om de juiste gegevenstoegang en een naadloze leerervaring te garanderen

Meer informatie over privacy in Adobe-diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van Adobe Captive Prime-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Captive Prime deactiveren.

b) Google Ads

Mits u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van "Google Ads", een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), om de effectiviteit van reclamemaatregelen te evalueren en om u opnieuw aan te spreken. Wanneer u onze website bezoekt, installeert "Google Ads" een cookie op uw apparaat. Met die cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen alsmede uw IP-adres, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en het tijdstip van toegang met het oog op de analyse en visualisering van de reikwijdtemeting van onze advertenties en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Voor dit doel kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Met "Remarketing" kunnen gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. bij Google Search of op YouTube) opnieuw worden geïdentificeerd en herkend en kunnen hen op hun interesses afgestemde advertenties worden getoond.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar echter geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, kunt u onder deze link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) informatie vinden over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen. U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Mits u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren aan de website-exploitant. De cookie verzamelt ook informatie over de interacties die gebruikers hadden met advertenties (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie).

Google Analytics wordt geïmplementeerd met behulp van de "Google Tag Manager", een tag management systeem (TMS) waarmee u snel en eenvoudig meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als "tags", kunt bijwerken op uw website of mobiele app.

Henkel zal de verzamelde gegevens gebruiken om campagnes te optimaliseren, retargeting toe te passen en advertenties te personaliseren. Voor dit doel maken de cookies die door Google op uw apparaat worden opgeslagen het mogelijk om u te retargeten enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Marketing Platform" en "Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt. Daartoe wordt uw browser tijdens de levering van reclame geïdentificeerd en aan een doelgroep toegewezen. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante en interessante advertenties te tonen.

Google (als controller) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Google-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en kunt u mogelijk uw rechten met betrekking tot de gegevens niet uitoefenen.

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd; dit betekent dat Google het laatste octet van het IP-adres zal trunceren/anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u zich niet prettig voelt bij het gebruik van Google Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser-plugin downloaden en installeren om het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google Analytics (cookies en IP-adres) te deactiveren.

d) Google Optimize 360

Mits u toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website het hulpprogramma "Google Optimize 360" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize 360 analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren op basis van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize 360 is een in Google Analytics geïntegreerd hulpprogramma, zodat de hierboven vermelde verklaringen over Google Analytics ook in dit opzicht van toepassing zijn.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of een opt-out plugin voor Google Analytics te installeren (zie hierboven).

e) Google Analytics voor Firebase

Mits u toestemming heeft gegeven, maken onze mobiele apps gebruik van Google Analytics voor Firebase, geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om de interacties van gebruikers binnen de respectieve app te evalueren. Dit kan app-updates, de-installaties en de gebruiksfrequentie omvatten. Verzamelde informatie kan variëren per apparaat en per omgeving. In het algemeen helpt deze dienst bij het verstrekken van analyses en attributie. 

Voor dit doel wordt een door de gebruiker instelbare identificatiecode gebruikt die door het besturingssysteem van het mobiele apparaat wordt verstrekt, namelijk de advertentie-ID's "AdID" voor Android en "IDFA" voor Apple. Deze zijn bedoeld om activiteiten te traceren voor zowel reclame- als dienstverlenings- en targetingdoeleinden.

Meer informatie over privacy in de Firebase-services van Google Analytics vindt u hier: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase Crashlytics wordt verder gebruikt om crashes binnen een project te identificeren, alarmmails te sturen naar projectleden en klanten te ondersteunen bij het debuggen van dergelijke fouten. Crashlytics is een tool die geïntegreerd is in Google Analytics voor Firebase, zodat de hierboven vermelde verklaringen over Google Analytics voor Firebase ook in dit opzicht van toepassing zijn.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door u af te melden onder de "Privacy-instellingen" van de app. Gepersonaliseerde reclame kan worden aangepast binnen de accountinstellingen van de app store voor respectievelijk Android en iOS. 

f) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Mits u toestemming hebt gegeven, verzamelen en bewaren onze mobiele apps gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door gebruik te maken van een technologie van Webtrekk. Deze gegevens worden opgeslagen in en verder verwerkt op basis van anonieme of pseudonieme gebruikersprofielen (afhankelijk van de gebruikte technologie en dienst). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen in Cookies of andere gelijksoortige technologieën zoals hierboven uiteengezet. Naast de gegevens die worden verzameld bij het openen van de app (zoals hierboven uiteengezet) kan dit ook informatie omvatten met betrekking tot de app die u gebruikt om ons te bezoeken, de app die u bezoekt terwijl u bij ons bent en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u hebt gebruikt om onze app te vinden.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers worden de gegevens die met de Webtrekk-technologieën worden verzameld, niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden ze niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens over de desbetreffende gebruiker.

Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, is de verwerking gebaseerd op wettelijke bepalingen die dit rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) Henkel er een legitiem belang bij heeft dat de app is afgestemd op de behoeften van de gebruiker; of (2) de gegevens in pseudonieme vorm worden gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden en de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik.

Meer informatie over de webtracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of volg deze link: https://mapp.com/opt-out-mapp/ om de opt-out cookie voor Mapps te installeren).

g) Dynatrace Real User Monitoring

Wij gebruiken Dynatrace om inzicht te krijgen in de prestaties van onze webapplicatie en om te begrijpen hoe onze gebruikers er doorheen navigeren. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, klikken op knoppen, klikken op koppelingen, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Deze gegevens helpen ons om de prestaties van ons aanbod voortdurend te verbeteren en om functionele problemen te identificeren en op te lossen. Om dit correct en effectief te laten werken, vereist Dynatrace het gebruik van een set cookies. We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, dit betekent dat Dynatrace het laatste octet van het IP-adres zal trunceren/anonimiseren. U kunt de ingebouwde do-not-track functie van uw browser inschakelen om ervoor te zorgen dat geen persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Dynatrace Cookies We gebruiken Dynatrace RUM om inzicht te krijgen in de prestaties van onze webapplicatie en om te begrijpen hoe onze gebruikers er doorheen navigeren. Dynatrace registreert gegevens zoals W3C-timings, geklikte knoppen en links, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Dit helpt ons om de prestaties van ons aanbod voortdurend te verbeteren en om functionele problemen te identificeren en op te lossen. De volgende cookies worden door Dynatrace ingesteld:

 • dtCookie - deze cookie volgt een bezoek over meerdere verzoeken

 • dtLatC - deze cookie meet de serverlatentie voor prestatiemonitoring

 • dtPC - deze cookie is nodig om de juiste eindpunten voor beacon-transmissie te identificeren; bevat sessie-ID voor correlatie.

 • dtSa - dit cookie biedt tussenopslag voor acties die pagina’s overspannen

 • rxVisitor - deze cookie bevat de bezoekers-ID om sessies te correleren

 • rxvt - deze cookie bevat sessietime-out-tijdstempels

Meer informatie over de webtracking vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen of persoonsgegevens te anonimiseren of u kunt de ingebouwde do-not-track-functie van uw browser inschakelen om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u deze link volgen: 

Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation

h) Squarelovin

Deze website biedt de functie om inhoud weer te geven die door gebruikers van sociale media is aangeleverd na hun toestemming. De inhoud die u ziet binnen de tool is gebaseerd op functionele cookies (bijv. taal, laatst geladen stream en laatst bekeken stream) en is voor uw gemak. Verder gebruiken we de gegevens voor analyse- en statistiekdoeleinden. Meer informatie vindt u hier: https://squarelovin.com/privacy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar het gebruik van Squarelovin-cookies u echter niet aanstaat, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@squarelovin.com om ze respectievelijk uit te schakelen.

i) Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick)

Mits u toestemming heeft gegeven, maken wij met Google Campaign Manager 360 gebruik van een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, om u relevante advertenties te tonen. Voor dit doel installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast IP-adres, browser- en apparaatinformatie, bezochte websites en tijdstip van toegang, verzamelt deze cookie ook informatie over de advertenties die in uw browser worden getoond en op welke advertenties u klikt. Hierdoor kunnen Google en zijn partnersites interessespecifieke advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan Henkel-pagina's of andere websites. De Campaign Manager-cookies maken gebruik van een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser is toegekend om de advertenties op het scherm en de aantrekkelijke advertenties te controleren. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd wanneer advertenties worden weergegeven, en toegewezen aan een doelgroep. De door Google op uw apparaat opgeslagen cookies maken het dus mogelijk dat u enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt, wordt geretarget.

Deze informatie zal ook worden gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Google-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google services vindt u hier: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Objection to data collection:

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" de cookies uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Google Campaign-cookies, kunt u deze link (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) volgen om de Campaign Manager-dienst van Google uit te schakelen. 

j) Facebook Pixel

Mits u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de Facebook Pixel die wordt geleverd door Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Meta Platforms, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Met dit hulpmiddel kunnen wij onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website, zodat wij advertenties kunnen aanbieden die specifiek op u zijn afgestemd. Daartoe verzamelt de pixel uw IP-adres, browserinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, "Facebook-ID" en datum en tijd van het serververzoek. Zie paragraaf 1 a. van de Facebook Business Tools Voorwaarden (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via Business Tools zoals de Pixel.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren, dat zijn groepen van Facebook-gebruikers op basis van die verzamelde gegevens, om advertentiecampagnes op Facebook te richten (Facebook Ads). Voor dit doel kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen.

Facebook kan uw gegevens gebruiken voor een van zijn eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw Facebook-account). Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde gegevens toewijzen aan uw account. Ook wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd of u zich niet hebt aangemeld, kan Facebook uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten inzake massatoezicht. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en kunt u mogelijk uw rechten met betrekking tot de gegevens niet uitoefenen.

Door cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Facebook.

Meer informatie over gegevensbescherming en de opslagperiode op Facebook kunt u vinden op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Facebook-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Facebook wilt ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217). 

k) Pinterest Pixel

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt de website gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest te tonen aan bezoekers van deze website die al belangstelling hebben getoond voor onze website en inhoud/aanbiedingen of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) en Pinterest-leden zijn. Daartoe is op onze websites een zogenaamde conversion tracking pixel van Pinterest geïntegreerd. De pixel genereert een cookie die uw IP-adres, browser- en apparaatinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, evenals de datum en tijd van het serververzoek opslaat. Meer informatie vindt u onder "Bijlage A: Pinterest Data Sharing Addendum" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/). 

Met de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Pinterest-advertenties") bepalen. Als u bijvoorbeeld op onze website interesse heeft getoond in onze producten, kan u op Pinterest een advertentie voor onze producten worden getoond. Met de Pinterest cookie kunnen wij ook de effectiviteit van de Pinterest advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Pinterest advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zogenaamde "conversie").

Pinterest kan uw gegevens gebruiken voor haar eigen doeleinden, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw Pinterest account). Als u bij Pinterest geregistreerd bent, kan Pinterest de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Ook wanneer u niet bij Pinterest geregistreerd bent of u niet hebt ingelogd, kan Pinterest uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en verwerken.

Pinterest verwerkt de gegevens deels ook in de Verenigde Staten. Volgens Europees recht is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten inzake massatoezicht. Wanneer uw persoonsgegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten deze niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Pinterest.

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn op Pinterest is te vinden op: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen". U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Pinterest-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Pinterest wilt ontvangen (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

l) Social Media

Social Media content management diensten zoals cookies en plug-ins van verschillende social media netwerken zijn geïntegreerd in onze webpagina's. De betreffende diensten worden door de betreffende bedrijven ("providers") pas geleverd nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het doel van deze diensten is om u in staat te stellen onze inhoud te bekijken en te delen met uw vrienden en netwerken. Deze aanbieders zijn:

 • Facebook wordt beheerd door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, en binnen de EU door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 • Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

 • YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS, en binnen de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Voor een overzicht van de YouTube plugins, ga naar: https://developers.google.com/youtube/documentation

 • Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Instagram"). Voor een overzicht van de Instagram plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/instagram

 • LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, en binnen de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Voor een overzicht van de LinkedIn plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developer.linkedin.com/plugins#

 • TikTok wordt aangeboden en beheerd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ("TikTok"). Voor een overzicht van de TikTok plug-ins en hun verschijning, ga naar: https://developers.tiktok.com/?refer=tiktok_web

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden deze sociale-mediadiensten geïmplementeerd als "2-klik-knoppen". Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke tools bevat, niet automatisch wordt verbonden met de servers van de providers. Alleen als u de socialemediadiensten activeert en daarmee toestemming geeft voor gegevensoverdracht, maakt de browser een directe verbinding met de servers van de aanbieders. De inhoud van de verschillende tools wordt dan door de betreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en vervolgens op uw beeldscherm weergegeven.

De social media tool informeert de aanbieder over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browserinformatie en de datum en tijd van de serveraanvraag. Wanneer u gebruik maakt van een van de functies van de sociale media (bijv. klikken op de knop "Delen", een commentaar achterlaten), wordt ook deze informatie door de browser rechtstreeks aan de aanbieder doorgegeven om te worden bewaard. Deze aanbieders kunnen uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor analyses, marketing, profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijvoorbeeld via uw gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder), ook als u niet bent ingelogd op uw social media-account.

De aanbieders verwerken de gegevens deels ook in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving is in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massatoezicht. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal openbaar zijn gemaakt, genieten ze niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet meer kunt uitoefenen.

Door cookies op de Henkel website toe te staan, gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven vermelde data en de eerder beschreven verwerking door de providers.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door de providers en over de rechten en mogelijkheden die u hebt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, kunt u vinden in het beleid van de providers inzake gegevensbescherming/privacy:

Gegevensbescherming/privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbescherming/privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Gegevensbescherming/privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gegevensbescherming/privacybeleid van Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder "Cookies" bij "Cookie-instellingen" uit te schakelen. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen door uw browserinstellingen of de instellingen van uw socialemediaplatform te wijzigen.

6. Commerce Connector

De integratie van hulpprogramma's van derden voor e-commercedoeleinden omvat de integratie van een koop nu-knop, geleverd en beheerd door Commerce Connector, (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Deutschland, Tel: +49 (0)711 24 84 91 749, E-mail: info@commerce-connector.com.) Gedetailleerde informatie over de functionaliteit en de gegevensverwerking vindt u onder de volgende link: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/ .

7. Uw rechten als betrokkene / functionaris voor gegevensbescherming  

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Bovendien kunt u, mits aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

 • Recht op rectificatie

 • Recht op wissen

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (vanaf 25 mei 2018)

Recht op bezwaar

In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

In deze gevallen, of indien u andere vragen of zorgen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar Data Protection Delegate voor BNL, Jan Sturtewagen, Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, PO box 101, 1020 Brussel, België (E-mail: compliance.benelux@henkel.com