Skip to Content

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ECOSYSTEM 2023 JANUÁR

1. Általános rendelkezések


A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.

Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása


Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: H-1095 Budapest Lechner Ödön fasor 10/B (www.henkel.hu; 1 372 5555)

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére, és az oldal megfelelő működésének és biztonságának fenntartására használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag jogszabályi kötelezettség vagy jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó az adatkezeléshez hozzájárulást adott.

A Henkel kimondottan az alábbi célokra tárolja és dolgozza fel az adatokat:

Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen az egyes felhasználók egyedi igényeinek.

A gyűjtött adatok a következő címzettekhez kerülhetnek:

 • Henkel felelős osztályai, Henkel-csoporthoz tartozó más cégek
 • külső szolgáltatók (pl. tárhelyszolgáltatók; tartalom feltöltéséért felelős ügynökségek; marketing ügynökségek; más külső szolgáltatók, ha az adatokhoz való hozzáférésük elengedhetetlen az általuk nyújtott szolgáltatás ellátásához)
 • hatóságok, amennyiben közfeladatuk ellátásához szükséges, pl. amikor Henkel hatósági megkeresésre válaszol; vagy amennyiben a személyes adatok megadása Henkel érdekeinek érvényesítése vagy védelme miatt szükséges; illetve ha folyamatban lévő vagy jövőbeni üzletszerzés vagy átalakulás (összeolvadás, üzletrész eladás) miatt szükséges az adatok átadása

3. Személyes adatok további kezelése
 

a) Kapcsolatfelvétel a felhasználó részéről

Adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Megőrzési idő

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg.

b) Nyereményjáték

Nevét és elérhetőségét Ön valamely, a weboldalunkon rendszeres időközönként meghirdetett nyereményjátékban való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a nyereményjáték lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a díjak kiosztása miatt, illetve a nyereményjáték lefolytatása érdekében szükség van.

A nyereményjátékban való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

c) Webinárium

Nevét, elérhetőségét pl. e-mail címét, Ön a webináriumokon való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a webináriumok lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a webinárium lefolytatása érdekében szükség van.

A webináriumon való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

d) Felmérések

Nevét, elérhetőségét, pl. e-mail címét, Ön valamely felmérésben való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a felmérés lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a felmérés lefolytatása érdekében szükség van.

A felmérésben való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

4. Kifejezett hozzájárulás alapján kezelt adatok


A legjobb élmény és a legrelevánsabb ajánlatok biztosítása érdekében személyre kívánjuk szabni a professzionális szolgáltatásainkat, kiskereskedelmi tevékenységeinket és online hirdetéseinket az Ön következő tevékenységei alapján, amennyiben ahhoz hozzájárult:

 • az általunk küldött e-mailekre
 • az alkalmazásokban és honlapokon közölt online hirdetéseinkre, digitális szolgáltatásainkra
   

Ön által adott válaszok és reakciók,

 • az online shopban történt vásárlások,
 • Ön visszajelzései és a
 • közösségi média profiljában közzétett nyilvános adatai
   

Henkel a fenti adatokat a fogyasztókkal, ügyfelekkel és az online közösségekkel való kapcsolattartása során az alábbi célok érdekében használja fel:

 • személyre szabott hírlevelek és egyéb e-mail hirdetések küldése
 • Ön számára releváns tartalom az oldalon, és az igényeihez és preferenciáihoz igazított ajánlatok megjelenítése
 • személyre szabott hirdetések megjelenítése a Facebookon és az Instagramon
 • A kijelölt célok elérése érdekében, Henkel
 • egyesítheti a fent felsorolt adatokat más, a Henkel által Önnel kapcsolatban jogszerűen gyűjtött adatokkal, például a nyereményjátékok vagy egyéb, a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységek során gyűjtött adatokkal, továbbá
 • elemezheti az adatokat hirdetési tevékenységének meghatározása érdekében.

A fenti elemzés során, a Henkel automatizált eljárást alkalmaz, mely segít az egyéni felhasználói profilra szabni a javasolt szolgáltatásokat és ajánlatokat. A felhasználókat online és off-line tevékenységeik szerint kategorizáljuk. A besorolási kategória valamint lokációjuk szerint a felhasználók értékesítési képviselőkhöz lesznek rendelve, majd ezt követően testreszabott információt és reklámanyagokat kapnak termékeinkről és szolgáltatásinkról.

Az adatokat kizárólag a hozzájárulás érvényességéig, illetve (ha van ilyen) a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig őrizzük meg.

Ön a jövőre nézve hozzájárulását bármikor, azonnali hatállyal visszavonhatja, például, ha a kapott üzenetben található linkre kattint vagy módosítja a fiókja beállításait.

. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

a) E-mail marketing

Továbbá, Ön szintén hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel megkeresse Önt termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban akár elektronikus levelezés útján (e-mail, sms, mms, azonnali üzenetküldés) akár telefonon.

Amennyiben feliratkozott a Schwarzkopf Professional Hírlevélre és e-mail hirdetésekre, az alábbi személyes adatok elemzésén keresztül az Ön igényeihez igazítjuk a hírlevél tartalmát, azzal a céllal, hogy az Ön számára legrelevánsabb tartalmakat biztosítsuk az Ön számára:

 • A Henkel honlapjairól:

» Használati adatok (gyakoriság, idő, érdeklődési körök, interakció a kapcsolatfelvételi űrlapokkal, kampányok és sorsolások, látogatások bizonyos aldomaineken);

» Felhasználói profilja és a vonatkozó információk (például profilkép, bejelentkezési adatok), amelyeket Ön adott a Henkel szolgáltatásaihoz (például Schwarzkopf Professional Services stb.) való regisztráció során megadott;

» Az Ön érdeklődési területei a tanulási platformunkon (például: hajviseletek, hírességek, szemináriumok, termékek, tanulástörténet - megkezdett, befejezett tanfolyamok, szakmai készségek);

» Adatok követése a sütikből, pixelekből, ujjlenyomatokból, webes SDK-kból és hasonló technológiákból;

 • A SKP Online Shopokból:

» Vásárlások (pl. Korábbi tranzakciós adatok, eShop-tranzakciók);

» Az Ön által megadott érdeklődési körök (például hajviseletek, hírességek, szemináriumok, termékek);

» Adatok követése a sütikből, pixelekből, ujjlenyomatokból, webes SDK- kból és hasonló technológiákból;

» Fizetési adatok (például hitelkártya száma, lejárati dátuma, tranzakciós előzmények/fizetési visszautasítások, hitelkártya típusa).

 • A Schwarzkopf Professional Appokból:

» Képzés (pl.: lefoglalt, bejefezett előadások);

» Mobileszköz adatai (eszköz azonosítója, akkumulátor, operációs rendszer, eszköztípus);

» Követési információk;

» Bejelentkezési információk.

 • Az Önnel való kapcsolattartás során (pl.: ügyfélszolgálaton keresztül):

» Általános (pl. Név, azonosítás dátuma, regisztráció);

» Kapcsolattartó (pl. E -mail, telefonszám, postacím);

» Kapcsolat (pl. Ügyfél státusz, kapcsolatfelvétel az ügyfélközponttal);

» Termékértékelések.

 • A SalonLab Analyzeren keresztül:

» Bejelentkezési információk;

» A használat dátuma és ideje;

» A hajszerkezetre és a felvitt árnyalatra vonatkozó értékekkel kapcsolatos adatok.

 • Külső véleménymegosztó platformokról:

» A Schwarzopf Professional és/vagy a Henkel-fiókok számára elérhető visszajelzések

 • Közösségi media platformokról:

» Online hírnév (pl. Közösségi média követés, aktivitás a közösségi médiában, megjegyzések, értékelések és vélemények)

 • A Schwarzkopf Professional és más Henkel-termékekre (pl.: hirdetésmegjelenítések és kattintások) adott reakcióiból

Az Ön adatait az Adatvédelmi nyilatkoat 4.a) pontjában leírtak szerint fogjuk felhasználni a megfelelő hirdetési tevékenység biztosításának érdekében.

Ön a jövőre nézve hozzájárulását bármikor, azonnali hatállyal visszavonhatja, például, ha a kapott üzenetben található linkre kattint vagy módosítja a fiókja beállításait. . A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

5. Sütik, pixel, ujjlenyomatok és hasonló technológiák


Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Ezek a sütik olyan kicsi adategységek, amelyeket a böngésző az eszköz merevlemezén ideiglenesen tárol, és amelyek a weboldalunk használatához szükségesek. A cookie-k gyakran tartalmaznak egyedi azonosítót, amely egy véletlenszerűen generált és az eszközön tárolt azonosító. Néhány a webhely munkamenetének végén lejár; mások hosszabb ideig maradnak az eszközön. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik (alapműködéshez szükséges süti) kezelése automatikusan történik. alkalmazásra. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra.

A sütik több típusát különböztetjük meg. Az elsődleges féltől származó sütik azok, amelyeket a felkeresett webhely helyez el, és amelyekhez csak az adott webhely férhet hozzá. Harmadik féltől származó sütiket más szervezetek helyezik el, és a Henkel által igénybe vett szolgáltatásokat biztosítják. Például külső elemzés-szolgáltatás használata esetén az ezt szolgáltató partnerünk sütiket helyez el a nevünkben, hogy az oldalunkon kedvelt és nem- kedvelt tartalmakról elemzést kapjunk. Ezen kívül a meglátogatott webhely tartalmazhat beágyazott tartalmat, például a YouTube-tól, amely viszont a beágyazott tartalom megjelenítéséért saját süti alkalmazhat.

A pixel általában nem több, mint egy 1 pixel x 1 pixel méretű átlátszó kép, amelyet a weboldalon helyeznek el olyan adatok gyűjtésére, mint például az IP-cím, a böngésző típusa, a hozzáférés ideje vagy a korábban beállított sütik, a tartalom személyre szabása vagy a böngészés hatékonyabbá és könnyebbé tétele érdekében. Gyakran a sütikkel együtt alkalmazzák, mivel a pixelek sütiket generálnak és kezelnek.

Amennyiben hozzájárult, a webhely adatokat gyűjt az eszköz operációs rendszeréről, böngészőjéről, a beállított nyelvről, telepített betűtípusokról, IP-címéről, beépülő moduljairól és további információkról. Ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott marketing továbbítása érekében az eszköz újra azonosítható legyen.

Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt ér el.

Itt a jövőre nézve bármikor vissza is vonhatja hozzájárulását a kérdéses süti letiltásával.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 • Adobe Customer Data Platform

Ügyféladat-platformunk célja, hogy átfogó ügyféladat -nézetet biztosítson minden digitális érintkezési pontunkon, számos adatforrást (beleértve az alábbiakat is) figyelembe véve. Ebből a célból az ügyféladat-platform különböző API-hívásokon keresztül gyűjti és dolgozza fel az összegyűjtött adatokat. A felhasználó beleegyezésével összhangban további elemzésekre, szegmentálásra és személyre szabásra kerül sor annak érdekében, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtson minden szakmai érintkezési ponton.

a) Adobe Captivate Prime

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunk az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország) („Adobe”) által üzemeltetett Adobe Captivate Prime tanulási menedzsment rendszert használja. Ebből a célból az Adobe sütit telepít az eszközére a zökkenőmentes bejelentkezés és használat érdekében. Ez a két süti, név szerint az APRIMEID & primec egyéb előnyök mellett lehetővé teszi, hogy a felhasználó adatait eltárolja egy adott eszközön, illetve, hogy a tréninget onnan folytassa, ahol abbahagyta. A Captivate Prime megköveteli, hogy ez a két cookie engedélyezze és hitelesítse minden API -hívást a megfelelő adathozzáférés és a zökkenőmentes tanulási élmény biztosításának érdekében.

Az Adobe szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt:

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával. Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de az Adobe Captive Prime szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (https://www.adobe.com/privacy/opt- out.html) kikapcsolhatja az Adobe Captive Prime adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-cím).

b) Google Ads

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a weboldal a Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google") által nyújtott "Google Ads" szolgáltatást használja, mely a hirdetési tevékenység hatékonyságát értékeli és a felhasználó újbóli felismerését teszi lehetővé. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a „Google Ads” süti telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva az Ön weboldalunk használatával kapcsolatos adatait, a weboldalunkkal és a hirdetéseinkkel történt interakciókat, valamint az Ön IP-címét, böngésző adatait, korábban látogatott webhelyeit, illetve a webhely elérésének dátumát és idejét – hirdetéseink elérését elemzi, valamint a személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. Ennek során, ugyanezen célból az is meghatározható, hogy Ön, illetve az Ön háztartása több eszközzel rendelkezik-e. A „Remarketing” segítségével weboldalunk felhasználói a Google hirdetési hálózatának más webhelyein újra azonosíthatók és felismerhetők (pl. A Google kereső funkciójában és a YouTube-on), így az érdeklődésükre szabott hirdetések jeleníthetők meg számukra.

A sütik által generált Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja. A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt:

http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de nem szeretné, hogy személyre szabott reklámok jelenjen meg Önnek, akkor ezen a linken további  információt talál a Google Önnel kapcsolatos hirdetési beállításainak módosításáról (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Másik megoldásként telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt is (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, ez a webhely a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) és a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”) által biztosított Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból a Google sütit telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva a böngésző és az eszköz adatait, valamint az Ön IP-címét, korábban látogatott webhelyeit, illetve a weblapot tároló szervernek küldött kérelem dátumát és idejét – az Ön weboldal használatát

értékeli, valamint jelentést készít a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéről a weboldal szolgáltatójának. A süti a felhasználók és a hirdetések közötti interakciókról (szöveges hirdetésre kattintás vagy videohirdetés megtekintése) is gyűjt információkat.

A Google Analytics a „Google Címkekezelő”, egy címkekezelő rendszer (TMS) használatával valósul meg, amely lehetővé teszi a mérési kódok és a kapcsolódó kódrészletek (együttesen„címkék”) gyors és egyszerű frissítését webhelyén vagy mobilalkalmazásában.

A Henkel az összegyűjtött adatokat a kampányok optimalizálására, célzott hirdetésekre és a hirdetések személyre szabására használja fel. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat. Ebből a célból az Ön böngészőjét a reklám megjelenítéséhez azonosítják, és hozzárendelik egy célcsoporthoz. Ez az információ az Ön számára releváns és érdekesnek ítélt hirdetések megjelenítésére szolgál.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A szolgáltatás IP-cím anonimizálással működik, azaz a Google az IP-cím utolsó 8 bitből álló részét törli vagy olvashatatlanná teszi az Európai Unió tagállamait, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes feleit érintően. Csak kivételes esetben történik a teljes IP-cím elküldése az Egyesült Államokba, ekkor az anonimizálásra már a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerül sor.

Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt:

http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának (sütik és IP-cím) kikapcsolásához.

d) Google Optimize 360

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által nyújtott "Google Optimize 360" szolgáltatást használjuk. A Google Optimize elemzi webhelyünk különböző változatainak használatát, és a felhasználók weboldalon folytatott tevékenysége alapján hozzájárul a felhasználói élmény javításához. A Google Optimize a Google Analytics-hez tartotó szolgáltatás, így a Google Analytics-szel kapcsolatos fenti információk érvényesek a Google Optimize szolgáltatásra is.

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával vagy telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának kikapcsolásához (lásd feljebb).

e) Google Analytics for Firebase

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, mobilalkalmazásaink a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által biztosított Google Analytics for Firebase szolgáltatást használják az adott alkalmazáson belüli felhasználói interakciók értékeléséhez. Ez magában foglalhatja az alkalmazásfrissítéseket, az eltávolításokat és a használati gyakoriságot. Az összegyűjtött adatok eszközönként és környezetenként eltérőek lehetnek. Összességében ez a szolgáltatás segít az elemzések és a hozzárendelések biztosításában.

Ebből a célból a felhasználó által visszaállítható azonosítót használjuk, amelyet a mobileszköz operációs rendszere biztosít, név szerint az „AdID” hirdetési azonosítókat Androidon és „IDFA” az Apple-n. Ezek célja a reklámtevékenységek nyomon követése, valamint a kiszolgálás és a célkövetés.

A Google Analytics Firebase -szolgáltatásaival kapcsolatos további adatvédelmi tudnivalókat itt talál: https://firebase.google.com/support/privacy

A Firebase Crashlytics továbbá a projekten belüli problémák azonosítására szolgál, riasztási e - maileket küld a projekt tagjainak, valamint támogatja az ügyfeleket az ilyen hibák keresésében. A Crashlytics a Google Analytics for Firebase integrált eszköze, így a fent említett, Google Analytics for Firebase -re vonatkozó nyilatkozatok ebben a vonatkozásban is érvényesek.

Adatgyűjtés letiltása:

Az app „Adatvédelmi beállítások” menüpontja alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A személyre szabott hirdetések az Android és iOS alkalmazásboltjainak fiókbeállításain belül módosíthatók.

f) Adobe Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, ez a weboldal az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország) (“Adobe”) által nyújtott Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból egy süti kerül telepítésre az Ön eszközére. Ez a süti olyan adatokat gyűjt, mint a böngésző és az eszköz adatai, az Ön IP-címe, a meglátogatott weboldalak, valamint a szerverkérés dátuma és időpontja, abból a célból, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről, és egyéb, a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal szolgáltatójának.

Az Adobe (mint adatkezelő) felhasználhatja az Ön adatait bármilyen saját célra, például profilalkotásra és az Ön adatainak más, Önről gyűjtött adatokkal való összekapcsolására (pl. az Adobe-fiókján keresztül).

A süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Adobe az Egyesült Királyságban található szerverekre továbbítja és azokon dolgozza fel. E harmadik országba történő adattovábbítás esetében a megfelelő szintű adatvédelmet a szabványos szerződéses záradékok biztosítják (GDPR 46. cikk) az Európai Bizottság megfelelőségi határozatáig (GDPR 45. cikk).

Aktiváltuk az IP-anonimizálást, ami azt jelenti, hogy az IP-cím utolsó oktettje (az utolsó rész) azonnal elrejtődik, amikor az IP-címet az Adobe összegyűjti. Ez az anonimizálás az IP-cím bármilyen feldolgozása előtt történik. Mindössze egy hozzávetőleges hely lesz elérhető a statisztikai elemzés céljából. A földrajzi keresés után az Analyticsben az IP-címek mindenhol elrejtésre kerülnek, és a helyükre a :: X.X.X.X.X kerül.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön hozzájárul a fent említett adatok Adobe általi felhasználásához és a fentiekben leírt feldolgozásához.

Az Adobe szolgáltatásainak adatvédelemmel kapcsolatos további információit itt találja: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen:

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha a sütiket letiltja a weboldalunkon a "Sütik" menü "Süti beállítások" menüpontjában. Ha általánosságban hozzájárul a sütik használatához, de az Adobe Analytics sütik használata nem tetszik Önnek, akkor ezt a linket követve (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) kikapcsolhatja az Adobe Analytics adatgyűjtését és adatfelhasználását (sütik és IP-cím).

g) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a mobilalkalmazásaink a Webtrekk technológia segítségével, marketing és optimalizálási célból adatokat tárolnak és gyűjtenek. Ezeket az adatokat névtelen vagy álneves felhasználói profilokban tárolják és dolgozzák fel (az adott technológiától és az igénybe vett szolgáltatástól függően). Ezeket a felhasználói profilokat sütik vagy más hasonló technológiák tárolják, a fentiek szerint. Az alkalmazás elérésekor gyűjtött adatokon kívül (a fentiek szerint) ez magában foglalhatja az arra az alkalmazásra vonatkozó információkat is, amelyeket felkeresett nálunk, az alkalmazást, amelyet akkor látogatott, miközben a mi alkalmazásunkat használja, és adott esetben bármilyen keresési kifejezést. amelyet az alkalmazásunk megtalálásához használt.

Felhasználóink kifejezett hozzájárulása nélkül, a Webtrekk technológia segítségével gyűjtött adatokat nem használjuk a látogatók személyének azonosítására, továbbá nem vonjuk össze azokat az érintett felhasználóra vonatkozó más személyes adattal sem.

Amíg ezeket az adatokat személyes adatoknak kell tekinteni, a feldolgozás törvényi rendelkezéseken alapul, amelyek a tevékenységet az alábbi indokokkal igazolják: (1) a Henkel jogos érdeke, hogy az alkalmazást a felhasználó igényeihez igazítsa; vagy (2) az adatokat álnév formájában használják fel marketing és optimalizálási célokra, és a felhasználó nem kifogásolta ezt a felhasználást.

A webes nyomon követésről további információt szolgáltatónk adatvédelmi szabályzatában talál: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával vagy a https://mapp.com/opt-out- mapp/ linkre kattintva telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt.

h) Dynatrace Real User Monitoring

A Dynatrace segítségével betekintést nyerünk webes alkalmazásunk teljesítményébe, és információkat kapunk a felhasználóink navigálásairól. A Dynatrace olyan adatokat rögzít, mint a W3C időzítése, gombokra való kattintások, linkkattintások, JavaScript hibák, böngészőtípusok és földrajzi régiók. Ezek az adatok segítenek, hogy folyamatosan javítsuk kínálatunk teljesítményét, valamint azonosítsuk és korrigáljuk a funkcionális problémákat. Ahhoz, hogy ez megfelelően és hatékonyan működjön, a Dynatrace sütik használatát igényli. Aktiváltuk az IP anonimizálását, ami azt jelenti, hogy a Dynatrace lecsonkítja/anonimizálja az IP-cím utolsó oktettjét. Engedélyezheti a böngésző beépített nem követési funkcióját annak biztosítása érdekében, hogy ne rögzítsenek személyes adatokat.

A Dynatrace az alábbi sütiket használja:

 • dtCookie – ez a süti több kérés során követi a látogatást
 • dtLatC – ez a süti a szerver késését méri a teljesítmény megfigyeléséhez
 • dtPC – ez a süti szükséges az irányjelzések továbbításához megfelelő végpontok azonosításához; tartalmazza a munkamenet-azonosítót a korrelációhoz
 • dtSa – ez a süti köztes tárolást biztosít az oldalszélesítési műveletekhez
 • rxVisitor – ez a süti tartalmazza a látogatók azonosítóját a munkamenetek korrelálására
 • rxvt – ez a süti a munkamenet időkorlátait tartalmazza

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban közzétett webs nyomkövetésről itt talál további részleteket: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával, vagy anonimizálhatja a személyes adatait, vagy telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt az adatgyűjtésének és felhasználásának kikapcsolásához

További információkat az alábbi linken talál:

Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation

i) Squarelovin

E weboldalon lehetőség van megjeleníteni a közösségi média felhasználói által közzétett tartalmakat a beleegyezésüket követően. Az eszközben látható tartalom funkcionális sütiken alapul (pl. nyelv, utoljára feltöltött adatfolyam és utoljára megtekintett adatfolyam), és az Ön kényelmét szolgálja. Az adatokat ezenfelül elemzési és statisztikai célokra használjuk. További információ itt található: https://squarelovin.com/privacy

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával. Amennyiben általánosságban elfogadja a sütik használatát, ám nem szeretné engedélyezi a Squarelovin-sütiket, küldjön egy e- mailt a privacy@squarelovin.com címre ezek deaktiválásához.

j) Google Campaign Manager 360 (korábban DoubleClick)

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által üzemeltetett Google Campaign Manager 360 szolgáltatást alkalmazza annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Erre a célra a Google az Ön IP-címének felhasználásával sütit telepít az eszközére. Ez a cookie az IP-címen, a böngésző és az eszköz információin, a meglátogatott webhelyeken és a hozzáférés idején kívül információkat gyűjt a böngészőben megjelenített hirdetésekről és arról, hogy Ön mely hirdetésekre kattint. Ez lehetővé teszi a Google és a partneroldalak számára, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg a Henkel-oldalak és más webhelyek korábbi látogatásai alapján.

A Campaign Manager sütik a böngészőhöz rendelt álneves azonosító számot használják a képernyőn megjelenő és vonzónak ítélt hirdetések ellenőrzéséhez. Ennek során azonosítja a böngészőt a hirdetések megjelenítésekor, és hozzárendeli egy célcsoporthoz. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat.

Ezeket az információkat arra is felhasználjuk, az Ön weboldal használatát értékeljük, valamint, hogy jelentés készüljön a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújtsunk.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Campaign Manager szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (www.google.com/settings/ads/onweb) kikapcsolhatja a Google Campaign Manager adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-cím).

k) Facebook Pixel

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) és a Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 USA) („Facebook”) által biztosított Facebook Pixelt használjuk. Ez az szolgátatás lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük és személyre szabhassuk hirdetéseinket a weboldalunk Ön általi használata alapján. Ennek érdekében a pixel kezeli az Ön IP-címét, a böngésző adatait, a webhelyeinkre tett látogatásait és az ott végzett műveleteit, a „Facebook-azonosítót”, valamint a szerverkérés dátumát és idejét.

A Pixel és egyéb Üzleti Szolgáltatások révén általunk kezelt adataival kapcsolatos további

információ elérhető a Facebook Üzleti Szolgáltatási Feltételek 1 a. bekezdésében (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Az összegyűjtött adatok kampányok optimalizálása és közönségcsoportok létrehozása céljából kerülnek felhasználásra. A közönségcsoportok a begyűjtött adatok révén létrehozott Facebook felhasználókból álló csoportok, melynek segítségével célzott hirdetési kampányok szervezhetők (Facebook Ads). Ennek során, ugyanezen célból az is meghatározható, hogy Ön, illetve az Ön háztartása több eszközzel rendelkezik-e.

A Facebook (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (például a Facebook-fiókján keresztül). Ha Ön a Facebook regisztrált felhasználója, akkor a Facebook az összegyűjtött információkat hozzárendelheti fiókjához. Még abban az esetben is, ha még nem regisztrálta magát a Facebookon, vagy nincs bejelentkezve oda, a Facebookhoz eljuthat az Ön IP-címe és más azonosítója.

A Facebook is részben az Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Facebook által fent leírt adatkezelést.

A Facebook-szolgáltatások adatvédelméről és a kapcsolódó megőrzési időkről itt talál további

információt:

https://www.facebook.com/privacy/explanation és https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző beállításának megváltoztatásával vagy a Facebook beállítás menüpont alatt, amennyiben nem szeretne az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket kapni Facebook oldalán. (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

l) Pinterest Pixel

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Pinterest közösségi hálózat (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. emelet, Fenian Street, Dublin 2, Írország) konverziókövetési szolgáltatását használja annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket és ajánlatokat jelenítsen meg a Pinteresten azoknak a felhasználóknak, akik már érdeklődtek a weboldalunk (ott közölt tartalmak, ajánlatok) iránt, illetve akik bizonyos célcsoportba sorolhatók (pl. érdeklődnek bizonyos témák vagy termékek iránt – az általuk látogatott weboldalak alapján) és rendelkeznek Pinterest-profillal. A szolgáltatással a Pinterest úgynevezett konverziókövetési képpontja beépül weboldalunkra. A pixel sütit hoz létre, amely tárolja az IP-címet, a böngésző és az eszköz adatait, a látogatásokat, a webhelyeinken végrehajtott műveleteket, valamint a szerverkérés dátumát és idejét. További információ erről a Printerest oldalán található az „Exhibit A: Printerest Data Sharing Addendum” (Printerest Adatmegosztás melléklet) cím alatt (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

A Pinterest cookie segítségével a weboldalunk látogatói célcsoportba sorolhatók, hogy számukra az érdeklődésüknek megfelelő hirdetések (ún. "Pinterest hirdetések") jelenjenek meg. Például, ha weboldalunkon érdekelte Önt valamelyik termékünk, akkor a Pinteresten történő látogatása során megjelenhet termékeinkről szóló hirdetés. A Pinterest-cookie segítségével nyomon követhetjük a Pinterest-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célból is. Ennek mérése azon alapul, hogy a felhasználókat sikerült-e átirányítani weboldalunkra, miután rákattintottak egy Pinterest hirdetésre (ún. "Konverzió").

A Pinterest (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (például a Printerest-fiókján keresztül). Ha Ön a Printerest regisztrált felhasználója, a Printerest az összegyűjtött információkat hozzárendelheti fiókjához. Még abban az esetben is, ha még nem regisztrálta magát a Printeresten, vagy nincs bejelentkezve oda, a Printeresthez eljuthat az Ön IP-címe és más azonosítója.

A Printerest is részben az Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Printerest által fent leírt adatkezelést.

A Printerest szolgáltatások adatvédelméről és a kapcsolódó megőrzési időkről itt talál további

információt:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző beállításának megváltoztatásával vagy a Printerest beállítás menüpont alatt, amennyiben nem szeretne az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket kapni Printerest oldalán. (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest)

m) Közösségi média

A közösségi média tartalomkezelési szolgáltatásai, például a különböző közösségi média hálózatok sütijei és beépülő moduljai („plug-ins”) megtalálhatók weboldalunkon. A kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett vállalatok („szolgáltatók”) kizárólag az Ön hozzájárulása esetén biztosítják. A szolgáltatások célja, hogy lehetővé tegyék a közzétett tartalom megtekintését és megosztását. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

• A Facebook felületet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, az EU- n belül pedig a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország („Facebook") működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

• A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for- websites

• A YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) az EU-n belül pedig a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) biztosítja. A YouTube beépülő moduljainak áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developers.google.com/youtube/documentation

• Az Instagram szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország („Instagram”). Az Instagram beépülő moduljainak és megjelenésük áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developers.facebook.com/docs/instagram

• A LinkedIn szolgáltatója a LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornia 94085, USA, az EU-n belül pedig a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország („LinkedIn”). A LinkedIn beépülő moduljainak és megjelenésük áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developer.linkedin.com/plugins#

• A TikTok szolgáltatást a TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország (“TikTok”) üzemelteti és ellenőrzi. A TikTok beépülő moduljainak áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developers.tiktok.com/?refer=tiktok_web

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a közösségi média szolgáltatások „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen szolgáltatásra kattintva nyitnak meg egy oldalt, a kattintással nem kapcsolódnak automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja ezeket a szolgáltatásokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a szolgáltatás tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A közösségi média szolgáltatás az azt működtető szolgáltatójának információt ad az Ön által korábban meglátogatott webhelyekről, az IP-címéről, a böngészőjéről, valamint a szerverkérés dátumáról és idejéről. A közösségi média bármely funkciójának használatával (pl. „Megosztás” gombra kattintás, megjegyzés küldése) ezeket az információkat a böngésző közvetlenül továbbítja a szolgáltatónak. A szolgáltatók (mint adatkezelők) saját céljaikra is felhasználhatják az Ön adatait, például elemzési, marketing célra vagy az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (például a fiókján keresztül), még abban az esetben is, ha Ön nincs bejelentkezve a közösségi média fiókjába.

A közösségi média szolgáltatók is részben az Egyesült Államokban kezelik az adatokat. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a közösségi média szolgáltatók általi fent leírt adatkezelést.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook által kiadott adatvédelmi irányelvek: http://www.facebook.com/policy.php A Twitter által kiadott adatvédelmi irányelvek: https://twitter.com/en/privacy

A Google által kiadott adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy Az Instagram által kiadott adatvédelmi irányelvek: https://help.instagram.com/155833707900388/

A LinkedIn által kiadott adatvédelmi irányelvek: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy A Tiktok által kiadott adatvédelmi irányelvek: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával. Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző vagy a közösségi média felület beállításának megváltoztatásával.

6. Commerce Connector

Weboldalunkon „Vásárlás” gombot helyeztünk el. A „Vásárlás” gomb működését a Commerce Connector társaság (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Németország, Tel.: +49 (0)711 24 84 91 749, E-Mail: info@commerce-connector.com.) biztosítja és ellenőrzi. Ennek működéséről, valamint a kapcsolódó adatkezelésről az alábbi hivatkozás alatt tudhat meg többet: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/ .

7. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően) Tiltakozáshoz való jog

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik, úgy hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. H-1095 Budapest Lechner Ödön fasor 10/B (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).