Skip to Content

Uvjeti korištenja Schwarzkopf Professional/ Glavna verzija / Lipanj 2021

UVJETI KORIŠTENJA

Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena relevantnog pravnog okvira, mi moramo povremeno mijenjati i/ili dopunjavati sljedeće Uvjete korištenja. Stoga tražimo od korisnika da prije svakog posjeta ovoj web stranici pregleda ove Uvjete korištenja i da uzme u obzir sve izmjene i/ili dopune.

UVOD

Ovu web stranicu vam donosi Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska. Podaci dostupni na ovoj web stranici o Henkel Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu „Henkel”), Henkelovim povezanim tvrtkama i trećim stranama sastavljeni su s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti potpunost i točnost podataka. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju ove web stranice. Izjave o budućnosti koje su date na ovoj web stranici date su prema našem najboljem znanju i uvjerenju. Međutim, rezultati koje je Henkel stvarno postigao mogu se uvelike razlikovati od ovih izjava o budućnosti, jer ovise o cijeloj skupini čimbenika konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima izvan kontrole Henkela. Bez utjecaja na bilo kakve zakonske obveze izmjene izjava o budućnosti, Henkel nema namjeru stalno ažurirati sve izjave o budućnosti koje se nalaze na ovoj web stranici.

Pristupom ovoj web stranici prihvaćate bez ograničenja ili rezervacije sljedeće Opće uvjete korištenja web stranice koje možete pregledati ili isprintati.

OVA WEB STRANICA I OVI PODACI NISU ODOBRENI ZA KORIŠTENJE SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI GRAĐANIMA ILI STANOVNICIMA SAD -a. REČENE OSOBE LJUBAZNO SE MOLE DA KONTAKTIRAJU LOKALNU WEB STRANICU HENKEL-a ILI WEB STRANICE POVEZANIH DRUŠTAVA HENKELA S SAD-om.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

1. Zakon o autorskim pravima

Stranice naše stranice (sadržaj, struktura) zaštićene su autorskim pravima. Konkretno, sve reprodukcije, adaptacije, prijevodi, pohrana i obrada na drugim medijima, uključujući pohranu ili obradu elektroničkim putem, uživaju zaštitu autorskih prava. Za svako iskorištavanje u cijelosti ili djelomično potrebno je prethodno pismeno odobrenje Henkel Croatia d.o.o. Za svaku reprodukciju informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili njihovih dijelova ili slikovnih materijala (osim Henkelovih fotografija) ili bilo koje drugo iskorištavanje ili širenje, potreban je prethodni pismeni pristanak Henkela. Henkel ima pravo na širenje i umnožavanje.

Fotografije tvrtke Henkel mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se reproduciraju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi obavijest o autorskim pravima "© [Godina] Henkel Croatia d.o.o. Sva prava pridržana". Ponovno tiskanje je besplatno, međutim, tražimo kopiju za naše datoteke.

© 2021 Henkel Croatia d.o.o., Zagreb. Sva prava pridržana

2. Zaštitni znakovi

Ovalni logotip Henkela i svi nazivi proizvoda i/ili objašnjenja o proizvodima na ovim stranicama registrirani su zaštitni znaci Henkel AG & Co. KGaA, njegovih podružnica ili davatelja licence. Svaka neovlaštena uporaba ili zlouporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskim pravima, drugih prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnom tržišnom natjecanju.

3. Odricanje od odgovornosti za web stranice trećih strana

a. Stranice ove web stranice sadrže veze (tj. "Hiperveze") na druge web stranice kojima upravljaju treće strane i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo olakšava pristup takvim web stranicama i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Naše poveznice na web stranice trećih strana služe samo za olakšavanje navigacije. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od bilo kojeg i svih sadržaja bilo koje i svih stranica trećih strana povezanih na stranicama naše web stranice. Konkretno, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakva kršenja zakonskih odredbi ili povrede prava trećih strana do kojih dolazi na takvim stranicama.

b. Za web stranice na koje se pružaju hiperveze s web mjesta u vlasništvu Henkela, vlasnici ovih web stranica isključivo su odgovorni za sadržaj ovih stranica, kao i za svaku prodaju proizvoda koji se na njima nude i za obradu svih narudžbi koje se odnose na iste.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje bilo kakvih autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti do kojih dođe na stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

d. U slučaju narudžbe ili bilo koje druge pravne izjave u vezi s transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajuće web stranice ili ponuđene strane ili osobe koja je na njoj predstavljena, ni pod kojim okolnostima, između Henkela i korisnika. Imajte na umu opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na web stranici s hipervezom.

e. Ovo odricanje odgovornosti vrijedi za sve veze prikazane na web stranici henkel.com i za bilo koji sadržaj web stranica na koje je korisnik upućen putem takvih veza.

4. Opće odricanje odgovornosti

Svaka odgovornost Henkela za štetu nastalu korištenjem ove web stranice - bez obzira na pravni uzrok, uključujući i delikt - ograničena je na štetu nastalu namjerom ili grubim nemarom. U mjeri u kojoj postoji obvezna odgovornost Henkela kao posljedica kršenja materijalnih ugovornih obveza, ukupni iznos svakog odštetnog zahtjeva ograničen je na predvidljivu štetu. To neće utjecati na Henkelovu odgovornost prema važećem zakonu o odgovornosti za proizvod ili prema datim jamstvima. Gore navedena ograničenja odgovornosti također se ne primjenjuju u slučaju štete po život, tjelesne ozljede ili povrede zdravlja osobe.

Henkel ulaže velike napore kako bi Henkel web stranice bile zaštićene od virusa, međutim, ne možemo jamčiti nedostatak virusa. Iz tog razloga preporučujemo da prije preuzimanja dokumenata i podataka vodite računa o osiguravanju primjerene zaštite od virusa (npr. Pomoću skenera za viruse).

Henkel ne jamči slobodu od grešaka ili grešaka u uslugama koje se nude na Henkelovoj web stranici niti njihovu dostupnost.

5. Prognoze i izjave o namjerama

Izjave o budućnosti na ovoj internetskoj stranici date su prema našem najboljem znanju i uvjerenju. Međutim, rezultati koje je Henkel stvarno postigao mogu se uvelike razlikovati od ovih izjava o budućnosti, jer ovise o cijeloj skupini čimbenika konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima izvan kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje zakonske obveze izmjene izjava o budućnosti, Henkel nema namjeru stalno ažurirati sve izjave o budućnosti koje se nalaze na ovoj web stranici.

6. Henkel proizvodi

Brendovi/proizvodi prikazani na ovoj internetskoj web stranici primjeri su brendova/proizvoda dostupnih od Henkelovih kompanija širom svijeta. Henkel ne jamči da je prikazani brend/proizvod dostupan i u vašoj zemlji.

7. Područje za registraciju i prijavu

Schwarzkopf Professional ponude namijenjene su isključivo profesionalcima na području frizura. Ako otvorite račun za Schwarzkopf Profesionalne usluge, moći ćete se prijaviti u naše ponude, uključujući web stranice Schwarzkopf Professional, internetske trgovine Schwarzkopf Professional, eAkademiju i neke aplikacije. Neke od ovih ponuda prilagođene su na temelju vaše interakcije s ovim ponudama, kako bi se prikazale informacije koje su najvažnije za prijavljenog korisnika.

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske bez obzira na Konvenciju UN -a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe čija je primjena na ove Opće uvjete korištenja ovim izričito isključena . U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, pravno mjesto za sve sporove koji se odnose na ovu web stranicu nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja postane ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.